... / Om Ecophon / Pressrum / International Noise Awareness Day

International Noise Awareness Day

En bra ljudmiljö är en viktig friskhetsfaktor i arbetslivet!

Den 29 april är det International Noise Awareness Day, som just finns för att öka medvetenheten bland människor och skapa en förståelse kring hur ljud påverkar oss.

Jag skulle nästan kunna lova att vi alla vet hur ljud på kontoret kan vara en störande faktor, ljud som får oss att bli stressade, blir ofokuserade eller till och med ger oss ont i huvudet. Vi alla vet det men känner sämre till hur vi kan göra något åt det och vems ansvar det är.

 
 


Trenden inom kontor går mot öppna kontorslandskap och många tar kanske nästa steg mot aktivitetsbaserade kontor. En undersökning med 7000 nordiska kontorsarbetare visar att över hälften av människorna i öppna kontorslandskap upplever att de ofta blir störda. Mest störande är kollegornas småprat, menar 58 procent av kontorslandskapsarbetarna.

Vi vet även att stress är ett stort problem på kontor och ofta har kopplingar till just ljudet på kontoret. Stressrelaterade sjukskrivningar har fördubblats på tio år i Sverige. Stressforskningsinstitutet har i en studie visat att en bra ljudmiljö bidrar till 11 procent mindre kognitiv stress och 16 procent färre upplevda störningar. Så bevisen finns för att ljudet inte bara har en stor påverkan på just stress utan även på hur vi presterar. Blir vi störda när vi jobbar så påverkar det vår produktivitet på jobbet. Forskning visar att det genomsnittliga produktionsbortfallet för en medarbetare som upplever arbetsmiljöproblem kan motsvara upp till 12–16 timmars bortfall varje vecka. Be en chef räkna på detta, om ni har problem att motivera varför ni behöver förbättra ljudmiljön på kontoret…

Vad krävs för att vi ska skapa ett kontor med bra ljudmiljö?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller ansvarar arbetsgivare för att regelbundet genomföra bullermätningar om det finns en hörselskaderisk. Det är svårt att ge tydliga gränsdragningar då varje kontor är unikt och har olika förhållande att anpassa sig till. Arbetsmiljöverket trycker på att man ska eliminera buller vid källan eller sänka till lägsta möjliga nivå med hjälp av ljudabsorbenter i tak/vägg samt skärmar.

Det är viktigt att förstå och tänka rätt när vi designar moderna kontor med öppna kontorslandskap. Nya aspekter med förändrade arbetssätt spelar in för att uppnå en god ljudmiljö. Men att bara mäta efterklangstid i ett kontor kommer man tyvärr inte långt på. Det behövs även mätas ljudnivå och ljudutbredning, så man ser och kan påverka hur många man stör runt omkring sig på kontoret. Därefter kan man vidta åtgärder för att göra kontoret bättre rent ljudmiljömässigt. Olika utrymmen på kontoret kräver olika åtgärder för att man ska uppnå rätt god ljudmiljö oberoende av vilken plats man sitter på.

 
 


Tips på faktorer att ta hänsyn till när man planerar för öppna kontor:

  • val av ljudabsorberande undertak
  • välplacerade väggabsorbenter
  • placeringen av arbetsplatser, zoner
  • designen av inredningen (möbler, avskärmningar)
  • tysta arbetsområden (tysta rum, ljudisolerade boxar)
  • golvytan (mjuka mattor mot stegljud).
  • arbetsmetoder och tekniska hjälpmedel
  • bakgrundsljud
  • gemensam policy för hur vi beter oss ljudmässigt 
 
Johan Gross
 


Johan Gross, expert på akustiklösningar för kontor, Saint-Gobain Ecophon

042-17 99 54
0765-36 63 04
johan.gross@ecophon.se

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn