... / Om Ecophon / Pressrum / Info Corona/COVID-19

Business as usual – bara säkrare

Med anledning av Coronavirusutbrottet vill vi försäkra er om att Ecophon fortsätter erbjuda Er vårt stöd i Ert dagliga arbete. Vi följer råden från ansvariga myndigheter samt minimerar resor och fysiska möten. Hälsan och säkerheten för anställda, anhöriga, samarbetspartners och samhället i stort är vår första prioritering. Samtidigt fortsätter vi vara tillgängliga för Er, om än på distans.

Den support ni är vana vid från oss fortsätter vi att erbjuda och utifrån sett är det ”business as usual” som gäller, trots vidtagna säkerhetsåtgärder. Kundservice, teknisk support, säljare och all övrig personal är tillgänglig för Er i full styrka. För dig som har behov av support fortsätter vi med rådgivning/ordermottagning via telefon och e-post för att ditt projekt ska kunna fortlöpa på det smidigaste sättet situationen tillåter.

När det gäller vår leveranssituation är den som den varit innan, normal. Våra lager är välfyllda och vi ser i dagsläget ingen förändring gällande leveranstider på våra produkter.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn