... / Om Ecophon / Målade ytskikt / Akutex™ T

Akutex™ T

Akutex™ T product

Akutex™ T är ett välbeprövat ytskikt med ett klassiskt utseende, som i kombination med glasullskärnan erbjuder optimal ljudabsorption.

Det är ett poröst ytskikt som tillåter nästan 100 % av ljudenergin att tränga in i och absorberas av glasullskärnan. Ytskiktet är en avgörande faktor i systemet utgör en klass A absorberande. Ytskiktet är en avgörande komponent i en klass A absorbent.

Den höga ljusreflektionen (84 %) innebär att Akutex™ T kan leda till en kostnadseffektiv och mer energieffektiv belysning.

Produkttillgänglighet och kulörer

Akutex™ T är tillgänglig för:

För dessa produkter är Akutex T endast tillgänglig i vit kulör

     
  White 500
Närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 
84 % ljusreflektion.

 

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Betydelsen av ytskiktet

Ytskiktet på ett akustiktak är viktigt på många sätt.

Lär dig mer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn