Ecophon - A Sound Effect On People / Om Ecophon / Betydelsen av ytskiktet

Betydelsen av ytskiktet

Ytskiktet på ett akustiktak är viktigt på många sätt

 

 

 

För ögat

Ett akustiktak utgör ofta den största ytan i ett rum, vilket påverkar känslan i rummet. Ibland är taket en del av designupplevelsen och ibland bara ett bakgrundselement. Men ytan är synlig och den är därför en viktig del av rumsupplevelsen.

Lär mer om den visuella upplevelsen

 

 

  

 
 

För örat 

Ytan är mycket viktigt för rumsakustiken eftersom den påverkar hur mycket av ljudenergin som absorberas, reflekteras eller transmiteras. Mängden ljudenergi som absorberas i taket beror på absorbentens tjocklek, densitet, ytskiktets porösitet och glasullens struktur.

Lär mer om rumsakustik och ljud

 

 

 

 
 

För själen

Med slutanvändarens funktionella och känslomässiga välbefinnande i fokus är akustisk komfort och en bra ljudmiljö av största vikt i ett rum. Akutex™ Surface Technology såväl som våra andra ytskikt är en del av en helhet som ger slutanvändaren bästa möjliga komfort. Vår mission för framtiden har också en vidare betydelse – hushållningen med jordens resurser.

Vårt hållbarhetsarbete 

 

     

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Målade ytskikt

Akutex™ ytskiktsteknologi - vårt mest mångsidiga ytskikt för akustiktak.

Läs mer

Textil- och filmytskikt

Ytskikt för väggar och särskilda miljöer.

Läs mer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn