Schablon

Ladda ner schablon som pdf SCHABLON 

Kostnaden för ett undertak beror på ett antal olika variabler som vald produkt, montagesätt, övriga installationer, rummets yta och form etc. Det är därför omöjligt att ge en exakt uppgift på kostnaden, eftersom den varierar från objekt till objekt. Men för att underlätta för er som räknar på överslagskostnader för undertak, har vi på Ecophon en uppskattad konstruktionskostnad per m2 (exkl. spill), för olika undertakssystem.

Beräkningarna är baserade på de redovisade materialspecifikationerna som finns under varje system på vår hemsida. Dessa är i sin tur baserade på de principskisser som visar hur ett specifikt system ska monteras korrekt.

Vi rekommenderar att denna schablon endast används vid överslagsberäkningar, då avrundning av siffror har tillämpats och då reserverar oss för prisjusteringar (se aktuellt datum överst på schablonen). 

Kostnad för infästningar, anslutningar och avslutningar tillkommer samt eventuella andra tillbehör så som inspektionsluckor och dylikt.

För ytterligare hjälp, kontakta Ecophon .

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn