... / Jobba hos oss / Arbetsplatsfakta / Yrken på Ecophon

Yrken på Ecophon

I Hyllinge utanför Helsingborg har Ecophon sina centrala funktioner samlade.

Här finns vår största produktionsanläggning, distributionscentra, vårt huvudkontor samt vårt svenska säljbolag. Denna koncentration av olika funktioner utgör en arbetsplats för drygt 350 medarbetare och många yrkesgrupper är representerade: 

 

Ecophons ledningsgrupp

Ecophongruppens huvudkontor ligger i Hyllinge, strax utanför Helsingborg. Koncernens ledning har sin bas här.
(VD, Marketing Director, Business Units Directors, Supply Chain Director, Human Resource Director, Finance Director)

Produkt & Marknadsutveckling

Marknadsutvecklingen för Ecophon i hela världen sker i Hyllinge, såväl produkter som koncept och material.
(Technical team, Market development Team, Communication team, Commercial team, Product and system care, Business development)

Marknadsföring & Försäljning

Ecophons svenska försäljningsbolag (ett av de 4 största) samt  Exportavdelningen har sina kontor i Hyllinge. Säljorganisationer med försäljning, marknadsföring, konceptutveckling, ordermottagning och teknisk support till marknaderna.
(Ecophon Sverige, Export)

Teknik & Processutveckling

I Hyllinge sker teknik-/ och processutvecklingen av Ecophons alla produktionslinjer. Utvecklingsingenjörer inom mekanik, automation och kemi som utvecklar nya/ bygger om Ecophons maskiner och produktionslinjer.
(Process Development)

Logistik & Inköp

Centrala funktioner för produktionsplanering, inköp och logistik. Från vårt Centrallager i Hyllinge skickas produkter ut till alla kunder världen över.
(Logistic-coordinator, Supply, Sourcing)

Produktion, Underhåll & Lager

I Hyllinge ligger Ecophons huvudproduktion (1 av 5 enheter) samt Centrallager för hela koncernen. Våra operatörer och maskinister tillverkar såväl undertak som bärverk. Underhållsavdelningen jobbar med förebyggande underhåll av alla maskiner.
(Soft, Connect, Lager, Underhåll)

HR / Finans / IT /Affärssystem

Samtliga stabsfunktioner för Ecophongruppen finns i Hyllinge.
(Finance, HR, IT och affärssystem)

 

Kontakta oss

Kontakta personalavdelningen

Kontakta oss

Kontakta personalavdelningen