... / Företaget / Juridisk information / Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna för dokumenten på denna webbplats – och för varje annat element som skapats för webbplatsen – tillhör, om inte annat anges, uteslutande Saint-Gobain Ecophon AB och/eller andra bolag inom Saint-Gobain-koncernen, som inte beviljar någon licens eller rättighet annat än rätten att besöka och navigera på webbplatsen.

Reproduktion av dokument som publiceras på webbplatsen (i synnerhet fotografier, filmer och animationer) godkänns endast för informationsändamål, och då endast för personligt och privat bruk. Reproduktion och användning av kopior för andra ändamål är uttryckligen förbjudet, förutom då skriftligt tillstånd på förhand givits av Saint-Gobain Ecophon AB.

Företagsnamn, logotyper, produkter, varumärken och domännamn som nämns på denna webbplats tillhör Saint-Gobain Ecophon AB och/eller andra bolag inom Saint-Gobain-koncernen och får inte användas utan skriftligt förhandsgodkännande av det berörda företaget eller den berörda enheten. 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Juridisk information

Information om Ecophons försäljningsvillkor, policy för cookies, trademarks, friskrivning etc.

Läs mer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn