Ecophon Acoustic Calculator
{{ calculation.name }} {{ calculation.name }}
{{ calculation.applicationArea.header }}; {{ calculation.roomType.header }}
{{ calculation.date | date:'yyyy-MM-dd' }}

Jämförande beräkningar

Beräkning A, {{ comparison.a.name }}
{{ comparison.a.applicationArea.header }}, {{ comparison.a.roomType.header }}
Beräkning B, {{ comparison.b.name }}
{{ comparison.b.applicationArea.header }}, {{ comparison.b.roomType.header }}
Efterklangstid T20 (s) Taluppfattbarhet C50 (dB) Strength G (dB)
A B A B A B
Diffus (Sabine) {{ comparison.result.a.T20.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.T20.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.a.C50.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.C50.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.a.G.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.G.diffuseCalculation | toFixed:2 }}
Icke-diffus {{ comparison.result.a.T20.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.T20.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.a.C50.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.C50.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.a.G.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.G.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }}
Ecophons rekommendation ≤ {{ comparison.result.a.T20.recommendedValue | toFixed:2 }} ≤ {{ comparison.result.b.T20.recommendedValue | toFixed:2 }} ≥ {{ comparison.result.a.C50.recommendedValue | toFixed:2 }} ≥ {{ comparison.result.b.C50.recommendedValue | toFixed:2 }} ≤ {{ comparison.result.a.G.recommendedValue | toFixed:2 }} ≤ {{ comparison.result.b.G.recommendedValue | toFixed:2 }}

Efterklangstid T20 (s)

Beräkning A, {{ comparison.a.name }}
{{ comparison.a.applicationArea.header }}, {{ comparison.a.roomType.header }}
Diffus (Sabine)
Icke-diffus
Beräkning B, {{ comparison.b.name }}
{{ comparison.b.applicationArea.header }}, {{ comparison.b.roomType.header }}
Diffus (Sabine)
Icke-diffus

Taluppfattbarhet C50 (dB)

Beräkning A, {{ comparison.a.name }}
{{ comparison.a.applicationArea.header }}, {{ comparison.a.roomType.header }}
Diffus (Sabine)
Icke-diffus
Beräkning B, {{ comparison.b.name }}
{{ comparison.b.applicationArea.header }}, {{ comparison.b.roomType.header }}
Diffus (Sabine)
Icke-diffus

Strength G (dB)

Beräkning A, {{ comparison.a.name }}
{{ comparison.a.applicationArea.header }}, {{ comparison.a.roomType.header }}
Diffus (Sabine)
Icke-diffus
Beräkning B, {{ comparison.b.name }}
{{ comparison.b.applicationArea.header }}, {{ comparison.b.roomType.header }}
Diffus (Sabine)
Icke-diffus

Din data

Rumstyp {{ comparison.inputDataTab.applicationArea.header }}; {{ comparison.inputDataTab.roomType.header }}
Inredning Gles Normal Tät

Rumsdimension

Rumsgeometri Rektangulär Sluttande Oregelbunden
Längd {{ comparison.inputDataTab.dimensions.length | toFixed:2 }} m
Bredd {{ comparison.inputDataTab.dimensions.width | toFixed:2 }} m
Höjd {{ calculation.dimensions.height | toFixed:2 }} m
Volym {{ comparison.inputDataTab.dimensions.volume | toFixed:2 }} m³
Total väggarea {{ comparison.inputDataTab.dimensions.wallArea | toFixed:2 }} m²
Golvarea {{ comparison.inputDataTab.dimensions.floorArea | toFixed:2 }} m²
Takarea {{ comparison.inputDataTab.dimensions.ceilingArea | toFixed:2 }} m²
Höjd till nedpendlat undertak {{ comparison.inputDataTab.ceiling.distanceFromFloorToCeiling | toFixed:2 }} m

Absorption

Nedpendlat: {{ comparison.inputDataTab.ceiling.product.header }} ({{ comparison.inputDataTab.ceiling.quantity }} Enhet) ({{ comparison.inputDataTab.ceiling.quantity }} Enheter)


Vägg {{ wall.index + 1 }} ({{ wall.area | toFixed:2 }} m²)


Golv: {{ comparison.inputDataTab.floor.surface.header }}

Bjälklag: {{ comparison.inputDataTab.ceiling.surface.header }}

Kalkylatorn uppskattar rumsakustiska parametrar efterklangstid T20, Taltydlighet C50 och Ljudstyrka G. Parametrarna definieras i ISO 3382 del 1 och 2.

Beräkningarna utförs under både diffusa och icke-diffusa ljudfältförhållanden. Efterklangstiden enligt Sabines formel, som antar ett diffust ljudfält, beräknas för alla fall. Sabine-beräkningen följer proceduren i EN 12354-6.

De icke-diffusa förhållandena uppträder typiskt i rum där ett nedpendlat ljudabsorberande undertak dominerar ljudabsorptionen i rummet. Det icke-diffusa tillståndet kontrolleras av kalkylatorn och om kraven är uppfyllda beräknas rumsakustiska parametrarna T20, C50 och G.

Ecophon-rekommendationer av lämpliga parametervärden ges för alla rumstyper. Rekommendationerna baseras på vår erfarenhet fram till idag.

Genom att använda vår kalkylator accepterar du våra villkor

Rumsdimension

Välj rumsgeometri
Välj ett värde

Rumsdimension (I meter)

Rumsdimension (I meter)

Rumsdimension (I meter)

Lägg till en vägg

Dimensioner
Volym {{ calculation.dimensions.volume | toFixed:2 }} m³
Väggarea {{ calculation.dimensions.wallArea | toFixed:2 }} m²
Takarea {{ calculation.dimensions.ceilingArea | toFixed:2 }} m²
Golvarea {{ calculation.dimensions.floorArea | toFixed:2 }} m²

Rumsmaterial

Vägg {{ $index + 1 }} Redigera
Bjälklag Redigera
Golv Redigera

Vägg {{ calculation.editing.index + 1 }} {{ calculation.editing.area | toFixed:2 }} m²

Warning: Tillsammans är dörrar och fönster större än väggarean

Gå till nästa vägg Gå till tak

Bjälklag

Gå till golv

Golv

Lägg till absorption

1. Nedpendlat undertak

Lägg till absorption

2. Väggabsorbenter

Vägg {{ $index + 1 }} {{ wall.area | toFixed:2 }} m²

Inredning

Välj ett värde

Resultat och Ecophons rekommendation

Efterklangstid T20 (s)

Sabine beräkning

{{ calculation.recommendation.T20.diffuseCalculation | toFixed:2 }}

RAC beräkning

{{ calculation.recommendation.T20.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }}

Ecophons rekommendation

≤ {{ calculation.recommendation.T20.recommendedValue }}

Taluppfattbarhet C50 (dB)

Sabine beräkning

{{ calculation.recommendation.C50.diffuseCalculation | toFixed:2 }}

RAC beräkning

{{ calculation.recommendation.C50.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }}

Ecophons rekommendation

≥ {{ calculation.recommendation.C50.recommendedValue }}

Strength G (dB)

Sabine beräkning

{{ calculation.recommendation.G.diffuseCalculation | toFixed:2 }}

RAC beräkning

{{ calculation.recommendation.G.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }}

Ecophons rekommendation

≤ {{ calculation.recommendation.G.recommendedValue }}

Note: Medelvärdet omfattar frekvensen 125 till 4000Hz.

Rekommendationer från Ecophon är baserade på vår erfarenhet fram till idag och kan komma att förändras i framtiden.

Room Acoustic Comfort (RAC) beräkningar för rum med absorberande undertak. Denna beräkning överensstämmer bättre än mätningar med Sabine-formel.

Efterklangstid T20 (s)

Sabine beräkning
RAC beräkning

Taluppfattbarhet C50 (dB)

Sabine beräkning
RAC beräkning

Strength G (dB)

Sabine beräkning
RAC beräkning

Din data

Rumstyp {{ calculation.applicationArea.header }}; {{ calculation.roomType.header }}
Inredning Gles Normal Tät

Rumsdimension

Rumsgeometri Rektangulär Sluttande Oregelbunden
Längd {{ calculation.dimensions.length | toFixed:2 }} m
Bredd {{ calculation.dimensions.width | toFixed:2 }} m
Höjd {{ calculation.dimensions.height | toFixed:2 }} m
Volym {{ calculation.dimensions.volume | toFixed:2 }} m³
Total väggarea {{ calculation.dimensions.wallArea | toFixed:2 }} m²
Golvarea {{ calculation.dimensions.floorArea | toFixed:2 }} m²
Takarea {{ calculation.dimensions.ceilingArea | toFixed:2 }} m²
Höjd till nedpendlat undertak {{ calculation.ceiling.distanceFromFloorToCeiling | toFixed:2 }} m

Absorption

Nedpendlat: {{ calculation.ceiling.product.header }} ({{ calculation.ceiling.quantity }} Enhet) ({{ calculation.ceiling.quantity }} Enheter)


Vägg {{ wall.index + 1 }} ({{ wall.area | toFixed:2 }} m²)


Golv: {{ calculation.floor.surface.header }}

Bjälklag: {{ calculation.ceiling.surface.header }}


Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn