Ecophon - A Sound Effect On People / Kunskap / Sjukvård - Buller påverkar vårdkvaliteten

Buller påverkar vårdkvaliteten

Buller påverkar vårdkvaliteten

Över hundratusentals år har våra öron utvecklats för att ge perfekt hörsel utomhus, i naturen. Men idag tillbringar de flesta av oss upp till 90 % av vår tid inomhus, i miljöer som inte är anpassade för det mänskliga örat. Detta har långtgående effekter på både patienter och personal i vårdmiljöer.

Forskning visar att höga ljudnivåer i vårdmiljöer:

  • försämrar sömnen
  • ökar stress
  • höjer hjärtfrekvensen
  • fördröjer rehabilitering efter sjukdom


På sjukhus är tak, väggar och golv ofta byggda av material med hårda reflekterande ytor.

Detta betyder att det inte finns något material i rummet som kan absorbera ljud som uppkommer. Ljudvågorna reflekteras mellan väggarna och sprids vidare med höga ljudnivåer som följd, vilket gör det svårt att koppla av och föra normala samtal.

En god ljudmiljö är möjlig 

Det behöver inte vara så. Det finns lösningar – absorberande undertak och väggprodukter som uppfyller ställda hygienkrav i alla typer av vårdmiljöer, från intensivvårdsavdelningar och operationssalar till patientrum och laboratorier.

Detta innebär att patienter och personal inte längre behöver stå ut med dåliga ljudmiljöer. Istället kan vi på ett säkert sätt ta med utomhusmiljön in, och på så sätt öka välbefinnandet, prestanda, vila och återhämtning. 

Att kunna kommunicera är nödvändigt i operationssalar

På specialistavdelningar och operationssalar pågår en ständig dialog och det är viktigt att talad kommunikation kan uppfattas tydligt och korrekt.

När en god akustisk lösning används kommer förändringen i ljudmiljön märkas tydligt. Stressnivåerna sjunker, personalens kommunikation underlättas, ljudnivåerna sänks och patienterna får möjlighet till bättre vila och återhämtning.

God akustik sänkte behovet av extra läkemedel med 67 %

Vila och sömn är en viktig del av vår hälsa och vardag, men det är aldrig så viktigt som när vi är sjuka och behöver återhämtning och vila. När patienternas sömn påverkas försämras återhämtningen och både läkning och vårdtid kan påverkas negativt.

Att använda ljudabsorberande lösningar i undertak och på väggar förbättrar ljudmiljön avsevärt. Buller kan minskas vid ljudkällan, ljudnivåerna blir lägre och samtal kan hållas privata även i delade patientrum. Och det hjälper patienterna att sova gott nattetidt.

Hälsosamma miljöer är lika viktiga överallt

Hälso- och sjukvård bedrivs inte bara på sjukhus. Öppenvårdsmottagningar och privata kliniker erbjuder ett brett utbud av behandlingar, diagnostiska tester och kirurgiska ingrepp. Patienter på dessa mottagningar är i lika stor grad beroende av goda ljudmiljöer som vid vård på sjukhus. Vårdpersonalen behöver en god ljudmiljö som möjliggör tydlig kommunikation och sekretess.

Med åldern försämras hörseln gradvis och behovet av god ljudmiljö påverkas ytterligare. Bakgrundsbuller och lång efterklangstid på äldreboenden kan störa förmågan att urskilja tal. Detta påverkar ofta möjligheten och viljan att delta i socialt umgänge och samtal.

 

Alla drar nytta av en bullerfri miljö på kontor och i korridorer

Upp till 40 % av sjukhusets lokaler kan bestå av kontorsmiljöer. Som i alla kontor finns behov av att kunna tala i telefon ostört, kommunicera med kollegor, hålla möten och utföra koncentrationskrävande uppgifter vid datorn. Läkarsekreterare behöver speciellt god ljudmiljö för att journalföra diktat från läkare korrekt

Korridorer fungerar som förbindelselänkar både på vårdavdelningar och mellan olika avdelningar. Ljudmiljön i korridorerna är ofta påverkade negativt då många aktiviteter sker samtidigt, personalens arbete ska samsas med transporter av både patienter, sängar, material och utrustning.

En god lösning är att stoppa ljudet nära ljudkällan genom att installera ljudabsorberande tak och ljudabsorberande vägglösningar. Ljudnivån sjunker, ljudutbredningen förkortas och taltydligheten förbättras

Vill du veta mer?

  • Ladda ner vår tidning "Ecophon Healthcare"

  • Läs mer ingående nedan om forskning kring effekterna av en god ljudmiljö på sjukhus och övriga vårdmiljöer.

  • Våra akustiklösningar uppfyller alla hygienkrav som ställs i svensk sjukvård, besök vår Ecophon Hygiene™ familj och lär dig mer.

  • Behöver du hjälp, vägledning eller inspiration för att välja lämplig hygienlösning och skapa rätt ljudmiljömöt våra akustikexperter

Top

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn