... / Kunskap / Akustisk kunskap / Animationer

Rumsakustiska parametrar - animationer

Ljudutbredning i ett kontor

Ljudutbredning måste tas i beaktning när man utformar en mängd olika utrymmen, speciellt öppna kontorslandskap. Denna animation visar hur det fungerar och vad du kan göra för att minska ljudutbredningen och förbättra arbetsmiljön.

 

 

Taltydlighet i en sjukhussal

För att kommunikationen ska bli framgångsrik måste talet nå lyssnaren tydligt. I denna animation kan du lyssna på tal under ett reflekterande tak (Gamma ytskikt) och under ett Ecophon tak med ljudabsorbtionsklass A. I det sista scenariot för korridor har vi lagt till Ecophon Akusto Wall.

 

 

Komfortavstånd - Ett reflekterande tak (Gamma ytksikt) jämfört med ett Ecophon tak med ljudabsorptionsklass A

Distance of comfort is where the sound has dropped 10 dB, which people experience as half the sound level. In this animation you will see the distance of comfort for reflective ceilings and for Ecophon Class A absorbing ceilings.

 

 

 

Top

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn