... / Kunskap / Akustisk kunskap / Ljudtryck och decibel

Ljudtryck och decibel

Ljudtryck och decibel

Musik är en blandning av ljudtryck vid olika frekvenser

Vad är ljudtrycksnivå?

Ljudtryck, eller ljudtrycksnivå, är resultatet av de tryckvariationer i luften som ljudvågorna åstadkommer. Det lägsta ljudtryck en människa kan uppfatta kallas hörtröskel, det högsta man kan stå ut med benämns smärtgränsen. Ljudtrycket vid smärtgränsen är en miljon gånger större än vid hörtröskeln.

Varför använder vi en decibelskala?

För att slippa hantera tal med så stor spännvidd används en komprimerad, logaritmisk skala uttryckt i decibel (dB). Här har lägsta ljudtrycksnivån värdet 0 dB (hörtröskeln) och smärtgränsen cirka 120 dB.

Läggs värden samman på en logaritmisk skala blir resultatet annorlunda än på en linjär skala. Adderas två lika starka ljudkällor till varandra, ökar den sammanlagda ljudtrycksnivån inte till det dubbla värdet utan med tre decibel.

Top

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn