... / Akustiklösningar / Sjukvård / Laboratorium

Laboratorium

Kontrollerade miljöer med strikta hygienkrav

Bra akustik i laboratoriet kommer att:

 • minska stressnivåer
 • förbättra arbetseffektiviteten för laboratoriepersonal
 • minska bullernivån i laboratorier som orsakas av maskiner
 • stödja kommunikationen mellan personal

Laboratorier är komplexa utrymmen där flera anställda arbetar med att analysera prover eller data. Renhet, lufttäthet och luftpartiklar behöver ofta kontrolleras för att undvika förorening. Miljön kan vara ganska bullrig på grund av teknisk utrustning som ofta körs hela dagen.

 

Akustisk utmaning

 • Minska generella ljudnivåer och ljud från teknisk utrustning för att göra utrymmet mer behagligt att arbeta i
 • Minska lågfrekvent ljud för att göra konversationen enklare mellan personal

Hygienisk utmaning

 • Typ av fläck: Damm, kroppsvätskor och bakterier
 • Rengöringsfrekvens: Frekvent
 • Typ av rengöring: Kemtvätt, våtavtorkning, desinfektion, ånga och HPV

Lösning

 • Använd ett akustiktak för att absorbera ljud i området
 • Placera väggpaneler och bafflar nära högljudda utrustningar för att absorbera ljud från källan

Produktrekommendationer

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
Hygiene Advance A - Hygiene Advance Wall
Hygiene Protec A   Hygiene Performance Wall
Hygiene Protec Ds   Hygiene Performance Care Wall
Hygiene Protec Air A    
Hygiene Performance Plus A    

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98

     

Broschyr

Lär dig mer om hur buller påverkar vårdkvaliteten i vårdmiljöer.

Ladda ner

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98