... / Övriga områden / Industri / Elektronikindustrin

Elektronikindustrin

Mindre buller - högre koncentration och fokus

Utmaning

För att underlätta rengöring inom elektronikindustrin så har väggar, golv och tak hårda ytor. I kombination med kontinuerligt bakgrundssurr och ett irriterande väsande från luftutrustning påverkas de anställda negativt, vilket minskar koncentrationen och sänker produktiviteten. Samtidigt måste det akustiksystem som är installerat uppfylla de stränga kraven för renrumsklassificering och måste även följa ISO 14644-1 standarden med hänsyn till luftpartikelhalterna.  

Lösning

Ecophon har utvecklat ljudabsorberande akustiksystem som uppfyller hygienkraven för de flesta typer av rum inom elektronikindustrin. Att installera ett Ecophon Hygiene™-system i taket förbättrar avsevärt ljudmiljön utan att kompromissa på rengörbarheten.

Fördelar

- mer uppmärksam och fokuserad personal
- förbättrad kommunikation och lagarbete
- mindre behov av hörselskydd
- ökad säkerhet

Läs mer i vår broschyr Noise reduction in the electronics industry

Produktguide

Klassifikation
Systemprestanda
Hygienesystem
 
ISO class 1-3
Begränsad närvaro av människor – inget behov av akustikåtgärder
 -
 -
ISO class 3-9
Kemiskt resistent, inkapslad produkt, tål daglig våtrengöring
ISO class 5-9
Partikelavvisande, tål hög luftfuktighet, tål våtrengöring en gång per vecka
ISO class 5-9
Partikelavvisande, tål våtrengöring en gång per vecka
ISO class 5-9
Partikelavvisande, tål våtrengöring en gång per vecka 

* endast vertikala fogar

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Ladda ner broschyr

Minskning av oljud inom elektronikindustrin (pdf)

Läs mer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn