... / Akustiklösningar / Kontor / Telefonintensivt arbete

Telefonintensivt arbete

Telefonsamtal är ett viktigt och snabbt sätt att göra upp affärer eller svara på frågor. Men om du har en telefonintensiv support- eller säljteam har du mycket människor i samma lokal som talar i telefon samtidigt. Det innebär att en hel del röstljud sprids i alla riktningar, vilket resulterar i ökande ljudnivåer och nedsatt taluppfattbarhet via telefon.

Utmaning: 

Att hindra ljudnivån från att stegras, att förbättra taluppfattbarheten via telefon genom att dämpa bakgrundsbrus, att minska störningar mellan kollegor och att hindra ljud från att sprida sig till andra områden.

Lösning: 

Ett ljudabsorberande tak med goda dämpningsegenskaper för alla frekvenser, ljudabsorberande skärmar som delar in människor i mindre grupper samt väggabsorbenter på så stora väggytor som möjligt.

Akustiska aspekter:

Ljudnivå, störningar mellan arbetsområden, taluppfattbarhet via telefon och ljudutbredning.

 

Produktrekommendationer:

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn