... / Akustiklösningar / Kontor / Formella möten

Formella möten

För att ha effektiva möten måste vi höra varandra tydligt. Alla ska enkelt kunna följa och delta i samtal, presentationer och diskussioner. Samtidigt är det viktigt att förhindra att ljudet från mötet sprider sig till andra personer i kontoret.

Ett mötesrum brukar vara utrustat med mycket apparater, som surrande projektorer och högtalare för telefon- och videokonferenser. Dessutom finns det ofta glasväggar eller fönster och en vägg med den obligatoriska whiteboarden. Tal kommer att studsa mot alla dessa hårda ytor, vilket skapar störande ljudreflexer som gör talet svårare att uppfatta.

Utmaning: 

Att hindra att ljud tränger in eller ut, att säkerställa taluppfattbarhet genom att förhindra ljudreflexer mellan väggar samt minska lågfrekvent ljud.

Lösning: 

Mycket god ljudisolering, ett ljudabsorberande tak med god dämpningsförmåga vid låga frekvenser samt väggabsorbenter som täcker åtminstone en vägg, men helst två intilliggande väggar.

Akustiska aspekter:

Ljudisolering, taluppfattbarhet och låga frekvenser (speciellt om det finns videokonferensutrustning i lokalen)

 

Produktrekommendationer:

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn