Ecophon

Vi är på god väg

Det är vårt ansvar att på ett öppet och transparent sätt informera om våra produkters miljöpåverkan, vad vi gör för att minska denna och inom vilka områden vi inte riktigt når upp till våra ambitiösa mål. Vi har kommit en bra bit på väg och ligger i framkant inom många områden, både för utomhus- och inomhusmiljön. Här kan du läsa mer om vår resa mot en hållbar livscykel.

Vårt löfte av Francois Michel

“A sound effect on people” – vårt löfte

Ända sedan Ecophon grundades för över 50 år sedan har vi kontinuerligt arbetat för att förbättra den akustiska miljön i kontor, utbildningslokaler, vårdlokaler, restauranger, industrier och andra utrymmen.

Vårt löfte ”A sound effect on people” är kärnan i våra ansträngningar att minska vår miljöpåverkan och utveckla hållbara produkter med samma passion och engagemang som vi tillför vår affärsverksamhet generellt. 

Som ett Saint-Gobain-företag sätter vi miljömässiga mål och riktlinjer gällande våra produkter, lösningar och processer. Samtliga av våra produktionsenheter är certifierade enligt ISO 14001, vilket gör att du som kund kan känna dig trygg i vetskapen att vi hela tiden arbetar för att förbättra våra processer. 

Att värna om miljön är en viktig del av Saint-Gobains värderingar och ett omfattande arbete genomförs för att få vårt redan låga koldioxidutsläpp till ett minimum. Med full insyn, kommer vi att visa dig i de följande avsnitten de områden som vi utför väl, de punkter där vi sätter högre mål, och även våra miljömål för de kommande åren

Francois Michel

VD Saint-Gobain Ecophon

Förbättringar i varje steg

Du kan inte förbättra något som du inte förstår. Därför utför vi djupgående livscykelanalyser för att undersöka varje aspekt av våra produkters miljöpåverkan. Med hjälp av den här kunskapen kan vi driva oss själva att bli ännu bättre på allt ifrån att köpa in råmaterial till att hitta nya ansvarsfulla sätt att hantera och använda produktionsavfall.

Läs mer om vårt miljöengagemang

Släpp in naturen

När du befinner dig utomhus, omgiven av naturens ljud, slår det dig plötsligt: Nu kan jag äntligen höra utan störningar! Människans hörsel har utvecklats i en utomhusmiljö och det är där den fungerar bäst. Med hjälp av smarta akustiklösningar kan vi återskapa den naturliga ljudmiljön inomhus i livets alla skeden.

Mer än 70 % återvunnet glas och i varje absorbent

Det är en ganska bra början. Vi är stolta över att vara branschledande när det gäller användning av miljövänliga råmaterial. Nyligen tog vi ytterligare ett steg i rätt riktning genom att konvertera större delen av våra produkter till ett förnyelsebart, växtbaserat bindemedel som ersätter traditionella, oljebaserade bindemedel. Om det finns miljövänliga material som kan användas för att tillverka produkter av högsta kvalitet, varför ska man då använda något annat?

Läs mer om våra ansträngningar för att hitta miljövänliga råmaterial

Effektivare vårdmiljö

Visste du att hörseln är det enda av våra sinnen som aldrig sover? I många fall är det positivt (om en björn tar sig in i huset är det bra om man vaknar), men dålig akustik kan också leda till sömnsvårigheter. Det här är extra viktigt på sjukhus, eftersom kroppen läker och reparerar sig själv medan vi sover. Forskning visar att patienter tillfrisknar snabbare på sjukhus med god akustik, eftersom de får en bättre sömnkvalitet. God akustik bidrar dessutom till att sänka blodtrycks- och stressnivån hos både patienter och personal, vilket i sin tur leder till gladare människor och bättre vårdkvalitet.

Vi vill öka vår andel av förnyelsebar energi

Vi satte ett ambitiöst mål att slutföra vår övergång till förnyelsebar energi fram till 2020 - och nu är vi nästan där. Under 2012 gick våra fabriker i Sverige och Danmark över till förnyelsebara energikällor för de flesta av sina energibehov. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Vi vill minska mängden energi som går in i processen. Därför utvärderar vi kontinuerligt varje steg och försöker hitta nya sätt att få ut så mycket som möjligt av varenda watt.

Läs mer om vår tillverkningsprocess

Bättre kommunikation i klassrummet

Det kan vara svårt att prestera bra i skolan även om man hänger med på lektionerna. Men om eleverna måste anstränga sig för att höra vad läraren säger, får de mindre energi till att tänka och komma ihåg vad de lär sig. Och inget barn ska behöva få sämre förutsättningar bara för att de råkar sitta på fel ställe i klassrummet. Med rätt akustiklösning blir kommunikationen mellan lärare och elever tydligare, vilket gör att alla barn får bättre möjligheter att utnyttja sin fulla potential. Lärarna sparar dessutom på rösten, eftersom de inte behöver prata lika högt. Men vi säger inte det här för att skryta eller klappa oss själva på axeln. Det enda vi vill är att skapa en bra studiemiljö som underlättar kommunikationen mellan lärare och elever.

Akustiktest: i klassrummet

Akustiktest: i klassrummet

-

Lättare transporter

Glasull är det lättaste materialet på marknaden när det gäller akustikplattor. Det innebär att det går åt mindre bränsle vid transporten. Hur mycket mindre? Det går åt cirka 17 % mindre bränsle för att frakta glasullsabsorbenter jämfört med våtpressade absorbenter. Jämfört med tyngre material kan man minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ännu mer. Vi nöjer oss inte med att bara tillverka det lättaste materialet, utan försöker dessutom hitta nya sätt att lasta fler plattor per transport. 

Läs mer om hur våra akustiklösningar transporteras

Ökad produktivitet på arbetsplatsen

Du känner säkert igen dig: Du har en deadline som du måste hålla, men kan inte koncentrera dig på grund av alla störande ljud runt omkring. Forskning visar att kontorsanställda faktiskt förlorar så mycket som 86 minuter per dag på grund av distraktioner1. Smarta akustiklösningar leder till en bättre kommunikation, genom att absorbera ljud i stället för att reflektera det. På så sätt hör du bara det du ska höra – klart och tydligt. Och om personalen trivs och mår bra på jobbet smittar det av sig även utanför arbetsplatsen.

1Enligt Leesman rapport nr 17

Green Building Council väljer Ecophon

 “När vi började använda ljudaborbenter från Ecophon såg jag det mest som en extra bonus. Men jag hade aldrig kunnat tänka mig att de skulle ge ett så stort lyft för lokalerna, både akustiskt och visuellt. Numera integrerar jag dessa produkter i alla mina projekt, och jag kan verkligen rekommendera dem till lokaler där man vill skapa en god arbetsmiljö.”

Donné Putter, arkitekt på Green Building Council i South Africa

Bättre luft, bättre för dig

Inomhusmiljön uppmärksammas mer än någonsin tidigare. Detta märks av
allt strängare regler för de produkter som används i byggbranschen och den
utbredda användningen av miljöcertifieringssystem av byggnader och produkter.

Ecophons produkter bidrar inte bara till en god ljudmiljö utan är också bättre för inomhusluftens kvalitet. Och med tanke på att vi nu för tiden tillbringar större delen av vår tid inomhus, är det värt att uppmärksamma inomhusluftens kvalitet. Den påverkar vår hälsa.

När det gäller byggprodukter är en av de mest studerade inomhusföroreningar formaldehyd, CH2O. Efter att vi ersatt det gamla oljebaserade bindemedlet i de flesta av våra produkter med ett växtbaserat bindemedel, har våra utsläppsvärden förbättras ytterligare.

Våra produkter uppfyller några av de strängaste regler och certifieringar på marknaden. Franska VOC A + är för närvarande den högsta nivån av certifiering för formaldehyd med en gräns på 10 μg/m3.

Varför inomhusluftkvalitet är så viktigt

Bullerfri fritid

På fritiden vill vi kunna umgås och ha det trevligt utan att behöva utsättas för störande och stressande buller. Men när många människor samlas på ett och samma ställe kan ljudnivån ibland bli besvärande. Ett exempel är badhus, där kakelplattorna reflekterar ljudet i stället för att absorbera det. Resultatet blir en akustisk miljö med mycket bakgrundsljud som ekon och sorl, vilket gör det svårt att höra vem som säger vad. Smarta akustiska lösningar gör det lättare att kommunicera, vare sig du är på badhuset med dina barn eller i idrottshallen och spelar basket med dina kompisar. Och visst ska man kunna ha kul på fritiden utan att bli trött och stressad?

Akustiktest: i idrottshallen

Akustiktest: i idrottshallen

Vi underlättar vardagen för människor i alla åldrar

Många människor har svårt att följa med i en konversation. Det händer de flesta av oss när vi blir äldre och vår hörsel försämras. God akustik är extra viktigt för personer med nedsatt hörsel, eftersom det hjälper dem att kommunicera och känna sig delaktiga i olika situationer. Ett bra exempel är äldreboenden, där god akustik gör att de boende känner sig mindre isolerade. God akustik gör det också lättare för elever på mångkulturella skolor att förstå varandra och för personer med nedsatt hörsel att bli mer involverade på jobbet. Ökad kommunikation är positivt för alla parter.

Små bitar som tillsammans bildar en enhet

Våra ansträngningar för att minska produkternas miljöpåverkan har under årens lopp hjälpt oss att sänka våra utsläpp, hitta nya material och skapa hälsosammare inomhusmiljöer och genomföra ett returprogram för använda absorbenter. Det har i sin tur lett till att våra produkter blivit certifierade enligt en rad olika standarder, vilket till stor del underlättar vårt byråkratiska arbete. Dessa certifieringar är också ett bevis på att våra produkter bidrar till ett ansvarsfullt byggande.

Läs mer om våra certifieringar

Har du några frågor? Kontakta oss gärna!

Om du vill veta mer om vårt miljöarbete, kontakta gärna någon av våra gröna experter. För mer information om hur vi utvecklar akustiska miljöer som får människor att må bra, står våra gula experter till ditt förfogande. Du kan också läsa mer på www.ecophon.se/akustiklosningar

Kontaktinformation till våra gröna och gula experter