Rozwiązania akustyczne w edukacji

W edukacji należy zwracać uwagę na trzy czynniki, które pozwolą odnieść sukces:

Activity Based Acoustic Design

Activity Based Acoustic Design polega na określeniu potrzeb wynikających z wymogów funkcjonalnych oraz oczekiwań, kompetencji i możliwości użytkowników i dopasowaniu do tych potrzeb akustyki pomieszczenia z uwzględnieniem uwarunkowań architektoniczno-konstrukcyjnych projektu. 

  • funkcja pomieszczenia
  • użytkownicy przestrzeni
  • jakość pomieszczenia

Oto, co w Ecophon nazywamy Activity Based Acoustic Design

1 Zmniejszyć zakłócenia wywołane dźwiękami tła o niskiej częstotliwości

2 Upewnić się, że cała szkoła ma odpowiednie warunki akustyczne

3Wybrać bezpieczne produkty 

Jeśli uda Ci się to osiągnąć, korzyści będą czerpać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele:

  • Lepsze rozumienie mowy
  • Lepsza pamięć krótko- i długotrwała
  • Mniejszy poziom stresu i niższe ciśnienie tętnicze
  • Większa zdolność czytania i lepsze wyniki osiągane przez uczniów w testach
  • Mniej problemów nauczycieli z głosem 

Rozwiązania akustyczne dla różnych pomieszczeń szkolnych

Dowiedz się więcej, poznaj rekomendacje produktowe wybierając obszar poniżej. 

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     


Broszura

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach akustycznych dla pomieszczeń obiektów edukacyjnych w naszej broszurze.

Pobierz

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com