Goście zaraz po wejściu do siedziby firmy powinni poczuć się mile widziani i ciepło przyjęci.

Powinni mieć także możliwość łatwej komunikacji z pracownikami recepcji oraz krótkiej chwili relaksu w trakcie oczekiwania na osobę, z którą się spotykają.

Tego typu wnętrza są najczęściej wysokie, mają duże okna i wiele powierzchni wykończonych twardymi materiałami. Przez większość czasu recepcję mijają osoby rozmawiające przez telefon, podczas gdy goście są przyjmowani i rejestrowani przez jej pracowników.

Wyzwanie: 

Obniżenie poziomu dźwięku oraz eliminacja pogłosu, poprawienie przejrzystości oraz prywatności mowy, tak by rozmowy prowadzone przy recepcji nie były słyszane w innych częściach pomieszczenia.

Rozwiązanie: 

Sufit akustyczny o wysokich parametrach pochłaniania dźwięku, Sbniżone, wolnowiszące panele akustyczne bezpośrednio nad recepcją, panele ścienne na ścianie za recepcją.

Do uwzględnienia:

Polska norma PN- B-02151-4 :2015-06 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące zrozumiałości mowy i warunków pogłosowych w pomieszczeniach” w przypadku atriów, holi i innych pomieszczeń określa maksymalny czas pogłosu. czasu pogłosu. Wartości zalecanego czasu pogłosu zależą od wysokości pomieszczenia i powinny wynosić odpowiednio ≤ 1,2 sekundy dla pomieszczeń o wysokości ≤ 4,0 m, ≤ 1,5 sekundy dla pomieszczeń 4,0 m ~ 16,0 m oraz ≤ 1,8 dla pomieszczeń o wysokości > 16,0 m.  Warunek ten powinien być spełniony w każdym z pasm częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W przypadku jednak pomieszczeń o znacznie mniejszej kubaturze należy dążyć do osiągnięcia krótszych wartości czasu pogłosu.

Masz pytanie odnośnie akustyki atrium/ hallu w biurowcu i normy?

Rekomendowane produkty:

Skontaktuj się z nami

 

Magda Szubert

Concept Developer Office Environments

Tel. +48 602 421 100

E-mail: magda.szubert@saint-gobain.com 

     

Skontaktuj się z nami

 

Magda Szubert

Concept Developer Office Environments

Tel. +48 602 421 100

E-mail: magda.szubert@saint-gobain.com