... / Rozwiązania akustyczne / Biuro / Burza mózgów

Burza mózgów

Burza mózgów to dynamiczny proces, w trakcie którego często wiele osób mówi jednocześnie. Jest to zazwyczaj pomieszczenie o elastycznej aranżacji, którą pracownicy mogą dostosowywać do swoich potrzeb.   Dąży się do tego, by uczestnicy burzy mózgów czuli się swobodnie, co może oznaczać chodzenie po pomieszczeniu lub przyjmowanie różnych pozycji w udostępnionych, niestandardowych meblach.

Wyzwanie: 

Wyeliminowanie pogłosu, wspieranie komunikacji (przejrzystość dźwięku), zapewnienie poufności.

Rozwiązanie: 

Sufit dźwiękochłonny lub wolnowiszące panele sufitowe, panele ścienne pokrywające przynajmniej jedną ścianę, a najlepiej dwie przylegające do siebie.

Do uwzględnienia:

Polska norma PN- B-02151-4 :2015-06 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące zrozumiałości mowy i warunków pogłosowych w pomieszczeniach” dla sal spotkań określa maksymalny czas pogłosu. W przypadku pomieszczenia o kubaturze mniejszej niż 500m3 czas pogłosu powinien wynosić nie więcej niż 0,8 sekundy. Warunek ten powinien być spełniony w każdym z pasm częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W przypadku jednak pomieszczeń o znacznie mniejszej kubaturze należy dążyć do osiągnięcia krótszych wartości czasu pogłosu.

Masz pytanie odnośnie akustyki biur i normy?

Rekomendowane produkty:

Skontaktuj się z nami

 

Magda Szubert

Concept Developer Office Environments

Tel. +48 602 421 100

E-mail: magda.szubert@saint-gobain.com 

     

Skontaktuj się z nami

 

Magda Szubert

Concept Developer Office Environments

Tel. +48 602 421 100

E-mail: magda.szubert@saint-gobain.com