... / Pozostałe obszary / Przemysł / Przemysł farmaceutyczny

Przemysł farmaceutyczny

Wyzwanie

Przemysł farmaceutyczny wymaga ściśle kontrolowanego środowiska. Jednak twarde, gołe powierzchnie i materiały wykończeniowe  w połączeniu z głośnymi procesami mechanicznymi, tworzą hałaśliwe otoczenie. Jednocześnie, każdy system dźwiękochłonny zainstalowany musi spełniać wysokie wymagania określone przez Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP).

Rozwiązanie

Zastosowanie systemów Ecophon Hygiene może znacznie poprawić warunki akustyczne przy jednoczesnym spełnieniu wymogów higienicznych. Systemy spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie emisji, a płyty nie stanowią pożywki dla mikroorganizmów. Systemy Ecophon Hygiene spełniają najwyższe standardy (klasa A), określone przez Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP).


Ecophon Hygiene Labotec™ jest przeznaczony do środowisk laboratoryjnych. Jest to gładki sufit, bez pionowych połączeń, w których mogłyby się gromadzić cząsteczki brudu.

Korzyści

- zwiększenie wydajności
- zwiększenie bezpieczeństwa
- lepsze samopoczucie  pracowników
- poprawa komunikacji
- minimalizacja potrzeby ochrony słuchu

Zalecenia: 

Rodzaj pomieszczenia/
klasyfikacja
Właściwości systemu
System Hygiene
 
Klasa GMP A do D
Odporny na środki chemiczne, płyta całkowicie szczelna, codzienne mycie/dezynfekcja
Klasa GMP A do D
Nie przepuszcza cząstek, dezynfekcja, system może być przecierany na mokro raz w tygodniu
Klasa GMP A do D
Nie przepuszcza cząstek, dezynfekcja, odporność na wysoką wilgotność powietrza, przecieranie na mokro raz w tygodniu
Laboratoria, kontrola jakości
Nie przepuszcza cząstek, dezynfekcja, przecieranie na mokro raz w tygodniu
* tylko połączenia pionowe

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     

Pobierz broszurę (ang)

Redukcja hałasu w przemyśle farmaceutycznym  (pdf)

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com