... / Podstawy akustyki / Wszystko o dźwięku / Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego

Muzyka to połączenie poziomu dźwięku i jego różnych częstotliwości.

Pamiętaj:
  • Poziom dźwięku, czy też poziom ciśnienia akustycznego, jest wynikiem zmian ciśnienia w powietrzu wywołanych przez fale dźwiękowe
  • Najniższy poziom ciśnienia akustycznego słyszalny dla człowieka nazywany jest progiem słyszenia, najwyższy, jaki może znieść,  progiem bólu
  • Do wyrażenia ciśnienia akustycznego używana jest logarytmiczna skala wyrażana w decybelach (dB)
  • Jeśli dodane zostaną dwa równie silne źródła dźwięku, łączny poziom ciśnienia akustycznego nie będzie podwojony, lecz jedynie zwiększony o trzy decybele

Czym jest poziom ciśnienia akustycznego?

Poziom dźwięku czy też poziom ciśnienia akustycznego, jest wynikiem zmian ciśnienia w powietrzu wywołanych przez fale dźwiękowe. Najniższy poziom ciśnienia akustycznego słyszalny dla człowieka nazywany jest progiem słyszenia, najwyższy, jaki może znieść, progiem bólu.
Ciśnienie akustyczne przy progu bólu jest milion razy większe niż przy granicy słyszalności.

Dlaczego używamy skali w decybelach?

Aby uniknąć konieczności przetwarzania liczb w tak szerokim zakresie, używana jest skompresowana skala logarytmiczna wyrażona w decybelach (dB). Tutaj najniższy poziom ciśnienia akustycznego ma wartość 0 dB (próg słyszenia), podczas gdy próg bólu ma wartość około 120 dB.

Jeśli wartości są sumowane w skali logarytmicznej, wynik różni się od wyniku w skali liniowej. Jeśli dwa równie silne źródła dźwięku zostaną dodane razem, łączny poziom ciśnienia akustycznego nie zwiększy się dwukrotnie, ale zwiększy się o trzy decybele.

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     

Słowniczek akustyczny

Poznaj podstawowe zagadnienia akustyczne i ich znaczenie.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com