... / Podstawy akustyki / Dźwiękochłonność / Klasy pochłaniania dźwięku

Klasy pochłania dźwięku

Klasa pochłaniania dźwięku

1. Klasa A 
2. Klasa B
3. Klasa C
4. Klasa D

 

5. Klasa E
6. Niesklasyfikowany
7. Częstotliwość Hz
8. αp Praktyczny współczynnik pochłaniania

Wykresy pochłaniania przedstawione w tej publikacji pokazują praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku, αp zgodnie z normą międzynarodową EN ISO 11654.

Ta sama norma określa pojedynczą wartość pochłaniania dźwięku, αw, oraz klasy pochłaniania dźwięku, które są podawane dla naszych systemów.

Klasy pochłaniania dźwięku mają oznaczenie A-E, według którego klasa pochłaniania dźwięku A ma najwyższy poziom absorpcji dźwięku. Wyspecyfikowana całkowita wysokość systemu (c.w.k) musi być zawsze podawana dla danej klasy pochłaniania dźwięku.

Norma ASTM C 423 określa dwie różne pojedyncze wartości, NRC (Noise Reduction Coefficient – Współczynnik redukcji szumu) i SAA (Sound Absorption Average – średnią pochłaniania dźwięku).

Obydwie te wartości są obliczane jako średnia w zakresach częstotliwości (250-2000 Hz i 200-2500 Hz odpowiednio).

 
Całkowita wysokość konstrukcyjna (c.w.k.)

1. Powierzchnia stropu pomieszczenia
2. Całkowita wysokość konstrukcyjna (c.w.k.)
3. Panel dźwiękochłonny

Wszystkim rodzajom wartości pochłaniania dźwięku i krzywym muszą towarzyszyć liczby, określające ogólną całkowitą wyskość konstrukcyjną (c.w.k.).

Wartości pochłaniania dźwięku bez odpowiadających im wartości c.w.k. są nieprzekonujące i nie mogą być używane do porównań.

 

UWAGA


Podane współczynniki pochłaniania dźwięku, jak również własności pożarowe ulegną pogorszeniu, jeżeli nasze wyroby zostaną ponownie pomalowane.

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     

Dźwiękochłonność

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze właściwego absorbera dźwiękochłonnego.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com