Sufity akustyczne ECOPHON / O nas / Wpływ na środowisko

Wpływ na środowisko

Environmental impact symbol  

Działalność produkcyjna zawsze łączy się z oddziaływaniem na środowisko naturalne. W tym miejscu możesz dowiedzieć się w jaki sposób Ecophon dąży do ograniczenia wpływu, jaki wywiera na środowisko naturalne.  

 
       

Ocena cyklu życia i zewnętrzna weryfikacja

Dla zapewnienia przejrzystości, firma Ecophon stosuje ocenę cyklu życia (LCA) oraz publikuje deklaracje środowiskowe produktów (EPD) weryfikowane przez organizacje zewnętrzne.

Deklaracje EPD dla poszczególnych rodzin produktów zawierają informacje o oddziaływaniu naszych wyrobów na środowisko naturalne. Wpływ na środowisko obliczamy poczynając od fazy pozyskania surowców (kołyska) aż po końcowy etap cyklu życia produktu (grób).

 

Jak wskazują deklaracje EPD, największe obciążenie dla środowiska naturalnego przypada na etap produkcji. Właśnie dlatego wyznaczyliśmy sobie cel w postaci ograniczenia zużycia energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w naszych zakładach produkcyjnych.

 


Redukcja śladu węglowego

Zmiany klimatyczne są jednym z najpoważniejszych wyzwań, jakie kiedykolwiek stały przed ludzkością. Wszyscy musimy mieć świadomość wpływu, jaki wywieramy na klimat i obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla.

Jednym z  priorytetów Ecophon jest zmniejszenie śladu węglowego naszych wyrobów. Dlatego zdecydowaliśmy się zamieszczać deklarowaną wartość emisji w specyfikacji technicznej każdego produktu.

Deklarowana emisja dwutlenku węgla obliczona jest dla całego cyklu życia produktu. Wybór produktów z mniejszym śladem węglowym pozwala ograniczyć wpływ budynku na środowisko w trakcie jego pełnego cyklu życia.


Szkło z recyklingu i spoiwo na bazie surowców roślinnych

Panele sufitowe Ecophon wykonane są z wełny szklanej
3. generacji, która zawiera spoiwo pochodzenia roślinnego oraz jest wytwarzana przy 70% udziale szkła z recyklingu.  

Zmniejszyliśmy nasze zapotrzebowanie na ropę naftową i od 2015 r. oferujemy szeroką gamę produktów zawierających spoiwo pochodzenia roślinnego.

Rozwinęliśmy również system przyjmowania zwrotów, co pozwala nam na odbiór odpadów produkcyjnych i płyt wykonanych z wełny szklanej 3. generacji.
Obecnie trwają prace nad dalszym rozwojem projektu. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć 
 na naszej stronie internetowej poświęconej zrównoważonemu rozwojowi.

 

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.