Sufity akustyczne ECOPHON / O nas / Utrzymanie w czystości

Utrzymanie w czystości

 

Poznaj różne metody czyszczenia systemów Ecophon oraz dowiedz się jak uniknąć zbędnych zabrudzeń sufitu. Informacje te są szczególnie istotne, gdyż łatwość czyszczenia wpływa zarówno na żywotność, jak i koszty eksploatacji systemów.

 

 

Ważne, żeby wybrać system optymalnie dostosowany do zamierzonych zastosowań (z uwzględnieniem klasy ochrony antykorozyjnej). Należy przy tym uwzględnić typowe w danym środowisku zabrudzenia oraz metody i częstotliwość czyszczenia, a także stosowane środki czyszczące i ich stężenia. W razie wątpliwości dotyczących środka czyszczącego, przed użyciem na całej powierzchni sufitu zawsze warto sprawdzić jego działanie na jednej płycie

Jak unikać zbędnych zabrudzeń

 • Regularna konserwacja systemu wentylacyjnego
  Za zabrudzenia powierzchni sufitu często odpowiedzialna jest wentylacja. Regularna konserwacja systemu wentylacyjnego pozwala ograniczyć ten czynnik do minimum. W większości przypadków system wentylacji wyporowej (źródło nadmuchu powietrza o niewielkiej prędkości zlokalizowane na poziomie podłogi) generuje mniej zabrudzeń, niż system wentylacji mieszającej (z nadmuchem powietrza zlokalizowanym w suficie).
 • Unikanie różnic ciśnień
  Innym sposobem na utrzymanie sufitu w czystości jest unikanie różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią znajdującą się nad sufitem. Otwarte konstrukcje nośne, perforowane listwy, otwarte obudowy oświetleniowe oraz inne podobne rozwiązania pozwalają wyrównać ciśnienie powietrza. We wnętrzach, w których panuje różnica ciśnień sufit zachowuje się jak filtr, co może prowadzić do powstania zabrudzeń. Należy koniecznie zagwarantować możliwość czyszczenia sufitu przez cały okres użytkowania. Dotyczy to szczególnie płyt, które ulegają zabrudzeniom na skutek sąsiadowania z elementami systemu wentylacyjnego lub w związku z konserwacją znajdujących się nad nimi instalacji.
 • Noszenie czystych bawełnianych rękawic
  Aby uniknąć niepotrzebnych zabrudzeń, należy zawsze montować i demontować płyty sufitowe w czystych bawełnianych rękawiczkach.
 • Montaż sufitu na jak najpóźniejszym etapie budowy 
  Z tej samej przyczyny montaż paneli sufitowych warto przesunąć na możliwie jak najpóźniejszy etap prac budowlanych.
 • Regularne czyszczenie obszarów szczególnie narażonych na zabrudzenia
  Jeżeli cały sufit bądź niektóre jego części są szczególnie narażone na zabrudzenie, należy je regularnie czyścić. Ułatwi to szybkie i komfortowe usuwanie zabrudzeń i pozwoli uniknąć ich nawarstwiania się. Zatrzaski po wewnętrznej stronie płyt sufitowych ułatwiają czyszczenie.

Ocena systemów Ecophon

Systemy Ecophon poddane zostały szeroko zakrojonym testom i ocenom zarówno wewnętrznym, jak i prowadzonym przez niezależne instytucje. Do ich wykonania wykorzystano między innymi maszynę testową Gardnera (zgodnie z opisem zawartym w normie EN ISO 11998). Zalecenia dotyczące metod i częstotliwości czyszczenia zostały opracowane na podstawie posiadanej wiedzy na temat czyszczenia i konserwacji systemów przy różnych zastosowaniach oraz informacji uzyskanych w ramach współpracy z wiodącymi producentami sprzętu i środków czyszczących. Opracowując nowe produkty uwzględniamy wszystkie te czynniki, co pozwala nam dostarczać systemy o najwyższej efektywności kosztowej.

Test odporności na gazową formę nadtlenku wodoru (HPV)

Systemy Ecophon poddawane są testowi HPV (badanie odporności na gazowy nadtlenek wodoru). HPV w postaci gazowej jest często wykorzystywany do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych. Test odporności na gazowy nadtlenek wodoru został opracowany przez firmę Bioquell (producent sprzętu HPV) w celu oceny wpływu tej substancji na różne wyroby i materiały.

Test przeprowadzany jest w znormalizowanym pomieszczeniu (27 m3), w którym produkt wystawiany jest na działanie urządzenia do odkażania nadtlenkiem wodoru firmy Bioquell. Badanie prowadzone jest w formie cykli ekspozycji. Przed każdym cyklem pomieszczenie jest doprowadzane do temperatury wynoszącej 20-25°C. Test składa się z 40 następujących po sobie cykli, zaś dawka HPV, na jaką narażone są panele wynosi 14 g/m3. Wszystkie produkty z linii Ecophon Hygiene są odporne na działanie nadtlenku wodoru.

Oczekiwana żywotność

Oczekiwana żywotność systemu sufitowego wynosi w przybliżeniu 20 lat, a testy jakim są one podawane uwzględniają co najmniej taki okres użytkowania. Oznacza to, że po 20 latach użytkowania system wykazywać będzie nieznaczne zmiany poziomu deklarowanych właściwości (np. przeciwpożarowych i akustycznych). Należy jednak pamiętać, że nietypowe okoliczności mogą w różny nieprzewidziany sposób wpływać na funkcje systemów sufitowych. 

Metody czyszczenia

Poniżej znajdują się opisy metod czyszczenia wymienionych w specyfikacji technicznej na stronach poświęconych konkretnym produktom.


 

Czyszczenie na sucho
Odkurzanie należy wykonywać za pomocą suchej, miękkiej szmatki z mikrofibry, miękkiej szczotki lub podobnego narzędzia. 
Odkurzanie maszynowe należy przeprowadzać jak w przypadku tkanin, zasłon, itp. to znaczy przy zmniejszonym ssaniu.


 

Ręczne czyszczenie na mokro
Czyszczenie na mokro należy wykonywać za pomocą mokrej gąbki lub szmatki z mikrofibry nasączonej roztworem detergentu tego samego rodzaju i o takim samym stężeniu jak zalecane w przypadku mycia powierzchni malowanych. Stosować ruchy koliste i umiarkowany nacisk zarówno podczas mycia, jak i spłukiwania powierzchni sufitu. Wytrzeć do sucha czystą, dobrze wyciśniętą szmatką lub gąbką, aby brud rozpuszczony w wodzie płuczącej nie wysychał i nie pozostawiał śladów.


 

Mycie na mokro pod niskim ciśnieniem
Czyszczenie na mokro to trzystopniowy proces. Można zastosować piankę lub żel, aby rozpuścić brud. Następnie należy przemyć powierzchnię wodą i wytrzeć do sucha wyciśniętą ściereczką (z mikrofibry) lub gąbką tak, aby rozpuszczony brud nie wysechł i nie pozostawił plam. Niektóre środki czyszczące mogą być korodujące, dlatego należy dobrać odpowiednią klasę antykorozyjną systemu, w zależności od stosowanych detergentów.


 

Mycie pod wysokim ciśnieniem
W pomieszczeniach wymagających regularnego mycia lub takich metod mycia jak czyszczenie pianką ze zmywaniem pod wysokim ciśnieniem. 
Zaleca się ciśnienie robocze w zakresie 2-4 MPa (20-40 bar). Mogą być stosowane ciśnienia robocze do 8 MPa, pod warunkiem, że kąt rozproszenia wynosi co najmniej 30° a odległość pomiędzy dyszą a powierzchnią sufitu wynosi co najmniej 300 mm


 

Dezynfekcja

Dezynfekcja to metoda niszczenia mikroorganizmów przy pomocy takich środków chemicznych, jak etanol, izopropanol i podchloryn sodu. Środek dezynfekcyjny powinien być nanoszony przy pomocy sprayu lub mokrą szmatką z mikrofiby.


 

Czyszczenie parą

Czyszczenie parą polega na użyciu pary wodnej do rozpuszczania plam i zabijania drobnoustrojów. Para może być wytwarzana pod różnym ciśnieniem, dzięki czemu można regulować zawartość wody. Para wypuszczana jest przez dyszę połączoną ze ścierką z mikrofibry lub skrobakiem z miękkiej gumy. Czyścić powierzchnię okrężnymi ruchami z umiarkowanym dociskiem.

 

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.