Sufity akustyczne ECOPHON / O nas / Dostępność

Dostępność - jak montować i demontować systemy Ecophon

 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o możliwościach montażu i demontażu systemów sufitowych  Ecophon oraz o zagadnieniach, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem pracy.

U dołu strony znajduje się tabela zawierająca wartości minimalnej łącznej głębokości systemu oraz minimalnej głębokości umożliwiającej demontaż produktów Ecophon.

 
       

Zaplanuj układ sufitu tak, by ułatwić demontaż

Ecophon oferuje szereg systemów sufitowych zapewniających pełny demontaż, nawet w przypadku ukrytych systemów zawieszania.
Możliwość demontażu może jednak zostać ograniczona przy pojedynczych panelach sufitowych ze względu na następujące kwestie:

  • układ kabli
  • urządzenia wentylacyjne
  • instalacje oświetleniowe

Dlatego bardzo ważne jest staranne zaplanowanie układu sufitu i przestrzeganie planu podczas całej instalacji. 
Ogromną zaletą Connect T24/T15 profili poprzecznych jest możliwość ich demontażu nawet na środku pomieszczenia.

Przemyśl, jak często potrzebny będzie dostęp do przestrzeni nad sufitem  

W niektórych przypadkach konieczny będzie częsty dostęp do przestrzeni nad sufitem. W takich przypadkach zalecamy użycie następujących rozwiązań:

  • Płyty sufitowe z zawiasami (Ecophon Access) są zalecane w obszarach, w których wymagany jest częsty dostęp do instalacji zamontowanych nad sufitem podwieszonym. System ten zapewnia pełny dostęp, nie przeszkadzają w nim żadne profile poprzeczne.
  • Włazy inspekcyjne (Connect Inspection ) są zalecane nawet w przypadku rozbieralnego sufitu, w sytuacjach kiedy wymagany jest częsty dostęp do przestrzeni nad sufitem podwieszonym, np. pod zaworami odcinającymi.

Jak mierzyć przestrzeń nad panelem sufitowym

Dla każdego systemu podana jest minimalna całkowita wysokość konstrukcyjna (c.w.k) i  minimalny prześwit umożliwiający demontaż. Wymiary te są również oznaczone jako Δ (c.w.k) i  δ (min. prześwit umożlwiający demontaż ). Konkretne wartości dla różnych systemów sufitowych Ecophon znaleźć można w poniższej tabeli. 

       
Accessibility, vertical dimensions, illustration for overall depth of system, M01
 

Δ

Minimalna łączna wysokość systemu: Całkowita wysokość konstrukcyjna (c.w.k) oznacza odległość od stropu konstrukcyjnego do dolnej płaszczyzny sufitu podwieszanego.

  δ

Minimalna wysokość do demontażu: Najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż oznacza odległość od dolnej płaszczyzny sufitu podwieszanego do najniższego poziomu instalacji lub elementów konstrukcyjnych, wymaganą do montażu i demontażu.

       

Wartość minimalnej całkowitej wysokości konstrukcyjnej (c.w.k.) wynika z pomiaru, podczas gdy wartości wymagane dla minimalnego prześwitu umożliwiającego demontaż są szacowane empirycznie. W praktyce oznacza to, że wymiary te mogą się nieco różnić w zależności od umiejętności i doświadczenia instalatora. 

 

Uwaga

- Aby uniknąć zabrudzenia sufitu podczas prac związanych z demontażem lub konserwacją, należy zawsze używać bawełnianych rękawiczek.
- Unikać umieszczania płyt w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, gdyż mogą one ulec uszkodzeniu na ostrych krawędziach profili, itp

 

Dostępność i demontowalność systemów sufitowych Ecophon  

Demontowalność System sufitowy Minimalna łączna wysokość systemu Δ (mm) Minimalna wysokość do demontażu δ (mm)
Łatwy demontaż, pełny dostęp Access A 120 80
Access C 130 90
Master Matrix 255 105-180
Łatwy demontaż Focus A 50-100 120-130
Focus Dg 65-115 30
Focus Ds 105 30
Focus E 60-110 120-160
Focus Lp 120 20
Master A 50-100 170-200
Master Ds 95-140 50
Master E 60-110 170
Gedina A 50-100 120-130
Gedina E 60-110 120-130
Advantage A 50-100 100-130
Advantage E 60-110 90-120
Sombra A 50-100 130-170
Sombra Ds 105 30
Hygiene Clinic A 50-100 120
Hygiene Clinic E 60-110 90
Hygiene Labotec Ds 105 30
Demontowalne Focus A XL  40-100  65-100
Focus Dg XL & 1200x1200  65 30-55 
Focus Ds XL & 1200x1200 55-105   30-50
Focus E XL 50-110  75-110 
Combison Uno A 50-100  200 
Combison Uno Ds 105  40 
Combison Duo A 80-100  220 
Combison Duo E 90-110  230 
Hygiene Meditec A 50-100  100-150 
Hygiene Meditec E 60-110  110-160 
Hygiene Foodtec A 50-100  150-170 
Hygiene Protec A 50-100  150 
Hygiene Performance A 50-100  150-170 
Hygiene Advance A 50-100  150-170 
Hygiene LabotecAir A  50-100 150-170 
Super G 150-200  200-250 
Industry Modus 50-100  150-250 
SLCOMF Ceiling A 140  170-230 
Master Rigid A 100  120-170 
Master Ridig E 110  120-170 
Master Rigid Dp 115  20 
Solo 120-500 
Niedemontowalne Focus B 23
Focus C 23
Focus F 20 
Focus SQ 23 
Focus Flexifrom
Focus Fixiform
Focus Frieze 110-160 
Access Friexe
Master B 43 
Master C 43 
Master F 40 
Master SQ 23 
Super G B 43 
Super G Plus 42-305 
Industry Ambit 40 
 

 

 

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.