Sufity akustyczne ECOPHON / Wiedza / Activity Based Acoustic Design for healthcare

Activity Based Acoustic Design for healthcare

Z myślą o tworzeniu przestrzeni, w których ludzie mogą jak najlepiej realizować swoje zadania, Ecophon opracował koncepcję projektów akustycznych ukierunkowanych na rodzaj działalności (Activity Based Acoustic Design).

Obiekty opieki medycznej (szpitale, domy opieki nad osobami starszymi, przychodnie, placówki zdrowia psychicznego) różnią się istotnie od, przykładowo, budynków biurowych. Jest to spowodowane istnieniem dwóch głównych grup w służbie zdrowia: personelu medycznego oraz pacjentów. Te dwie grupy mają do wykonania różne zadania, które wymagają innych rozwiązań akustycznych. Także powody, dla których obie grupy przebywają w obiektach służby zdrowia, są zasadniczo odmienne: pierwsza grupa znajduje się w strefie komfortu (przebywa w pracy), podczas gdy druga z nich może znajdować się w sytuacji kryzysowej (choruje poza domem).

By pomóc w tworzeniu środowiska dźwiękowego, które będzie optymalnie dostosowane do potrzeb służby zdrowia, opracowaliśmy listę pytań dotyczącą poszczególnych zajęć, osób i pomieszczeń. Po rozważeniu poniższych kwestii będziesz gotów wybrać rozwiązanie akustyczne odpowiednio dobrane do Twoich potrzeb.

Doctor and patient

Funkcja

Zacznij od określenia, jaka funkcję będzie pełniło pomieszczenie.

 • Czym ludzie będą się zajmować w pomieszczeniu? Zarówno pacjenci, jaki personel.
 • Czy będzie głośno?
 • Czy w pomieszczeniu jest głośny sprzęt medyczny?
 • Jak ważna jest kwestia poufności i dyskrecji w pomieszczniu? 
 • Jak intensywna będzie komunikacja słowna?

Old woman having tea

Użytkownicy

Należy wziąć pod uwagę kto będzie użytkownikiem danego pomieszczenia. 

 • Kim będą użytkownicy? Zarówno pacjenci, jak i personel medyczny.
 • Jak wiele osób?
 • W jakim będa wieku?
 • Czy mają jakieś specjalne potrzeby? Ubytki słuchu? Nadwrażliwi na dźwięk?

Busy hospital entrance

Pomieszczenie

Ostatecznie, należy skupić się na samym budynku.

 • Duże czy małe pomieszczenie?
 • Jak dużo mebli/ sprzętu będzie w środku?
 • Gdzie jest ustytuowane, w sąsiedztwie jakich pomieszczeń? Jakie czynności tam sa wykonywane?
 • Jakimi materiałami jest wykończone? Twarde ściany, sufity, podłogi?
 • Czy jest wentylacja mechaniczna, hałaśliwe urządzenia lub alarmy?

Rozwiązania akustyczne dla pomieszczeń słuzby zdrowia

 

Top

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.