Słowniczek akustyczny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Akustyka

Akustyka budowli

Amplituda

Analiza częstotliwościowa

Audiogram

Audiometr

B

Bezechowy

Bliskie pole akustyczne

C

Czas pogłosu (T)

Czas zaniku dźwięku

Częstotliwość (f)

D

Dalekie pole akustyczne

Decybel (dB)

Dn,f,w (dB)

Dn,w (dB)

Dudnienie

Dyfrakcja (ugięcie) fali akustycznej

Dźwięk

Dźwięk bezpośredni

Dźwięk powietrzny

E

Echo

Echo trzepoczące

Efekt Haasa

Efekt pierwszeństwa

F

Fala dźwiękowa

Fonem

G

Głośność

H

Hałas

Hałas szerokopasmowy

Hałas tła

Herc (Hz)

I

Impuls

Izolacjyność akustyczna

K

Kalibracja

Kąt padania

kHz

Klasa artykulacji (AC)

Klasa pochłaniania dźwięku

Klasa pochłaniania dźwięku

Klasa tłumienia sufitu (CAC)

Klasy artykulacji

Komora bezechowa

Komora pogłosowa

Korekcja częstotliwościowa A

Korekcja częstotliwościowa C

M

Maskowanie dźwięku

Materiały dźwiękochłonne

Międzystrefowe tłumienie dźwięku przez systemy sufitów

Mostek akustyczny

N

Niedosłuch starczy

O

Oporność

Oporność przepływu powietrza

Opóźnienie pierwszego odbicia

P

Parametry akustyki wnętrz

Paskal (Pa)

Pasma oktawowe

Pasmo częstotliwości

Pasmo tercjowe

Pasywny absorber dźwięku

Pochłanianie dźwięku

Pogłosowe pole akustyczne

Pole akustyczne bezpośrednie

Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)

Poziom ekspozycji na hałas LEX,8h (dB)

Pracownia audiometryczna

Prawo masy

Propagacja dźwięku

Prywatność (prywatność akustyczna)

Prywatność mowy

Psychoakustyka

R

Redukcja hałasu

Rezonansowy absorber dźwięku

Rozmyty dźwięk

Rozproszenie dźwięku

Równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej (Aeq)

Równoważny poziom ciśnienia akustycznego

S

Sabine

Siła dźwięku (G)

Sound Absorption Average (SAA)

Spadek zrozumiałości spółgłosek (%Alcons)

STI - Wskaźnik Transmisji Mowy

Swobodne pole akustyczne

T

Tło akustyczne

Ton prosty

Trwałe przesunięcie progu słyszenia

U

Ubytek słuchu

Ultradźwięk

Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem (NIHL)

W

Wat

Wczesny czas zaniku (EDT)

Węzeł

Wskaźnik artykulacji (AI)

Współczynnik odbicia

Współczynnik pochłaniania dźwięku - pomiar metodą pogłosową

Wysokość dźwięku

Z

Zakres częstotliwości słyszalnych

Zrozumiałość mowy

Top

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.