Akustikas vārdnīca

Absorbcijas klase

Skaņas absorbentu klasifikācijas, kas iedala absorbentus A-E klasēs, saskaņā ar EN ISO 11654 standartu, ieskaitot frekvences 200-5000 Hz.

Akustika

“Akustika” jēdziens, kas apzīmē skaņas un tās ietekmes iespaidu uz cilvēku. Akustika tiek iedalīta grupās. Vārds akustika radies no grieķu valodas vārda akoustikos (“darīt ar dzirdi”) un akouo (“dzirdēt”).

 

Artikulācijas klases (AC)

Iekārto griestu klasifikācija pēc to spējas radīt akustisku privātiskumu starp darba stacijām. AC tiek aprēķināts pēc starpzonu slāpēšanas (Interzone Attenuation) saskaņā ar ASTM E-1110. Artikulācijas klasi (AC) var aprēķināt no starpzonu slāpēšanas. Šo var izmantot kā darba rīku salīdzinot un klasificējot dažādas griestu sistēmas. Jo augstāks AC jo labāks runas privātiskums atvērta plānojuma telpā. Iesakam izmantot iekārtos griestus ar minimālo artikulācijas klasi 180, lai iegūtu pieņemamus rezultātus.

AC
Produkti
200
Master A
190
Master, Ds, E, Combison Duo A, E, Focus A, Gedina A.
180
Focus, Ds, Dg, E, Gedina E

Artikulācijas zudums LĪDZskaņi (%-Alcons)

Viena metode kā objektīvi novērtēt runas saprotamību ir līdzskaņu (%-Alcons) zudums, parādot, cik daudzi līdzskaņi pazūd procentuāli. Līdzskaņi spēlē daudz nozīmīgāku lomu runas saprotamībā nekā patskaņi. Ja līdzskaņi ir skaidri sadzirdami, runa ir viegli saprotama.

Fona skaņas (dB)

Piemēram, runa, ventilācijas dūkoņa, satiksme, tehniskais aprīkojums, trokšņi no koridariem, blakus esošām telpām, spēļlaukumiem. Stiprām fona skaņām ir negatīva ilglaicīga ietekme, piemēram, slimības, nogurums, pazemināta produktivitāte un veiktspēja. Tāpēc nav ieteicams uzlabot privātiskumu palielinot ventilācijas trokšņus vai pielietojot citus skaņu maskējošus līdzekļus. Jāatceras, ka dažādiem cilvēkiem ir dažādas jūtības pakāpes attiecībā uz trokšņiem. Privātiskums un nošķirtība ir panākama tikai izveidojot atsevišķas telpas slepenām diskusijām un darba pienākumiem, kam nepieciešama augstāka koncentrēšanās spēja.

Griestu skaņas slāpēšanas klase (CAC)

Vērtība iegūta laboratorijā veiktos testos iekārtām griestu sistēmām starp divām telpām saskaņā ar ASTM E 1414 standartu. Šis mērījums ņem vērā tikai skaņas pārraidi caur iekārtiem griestiem.

 

 

Dn,f,w (dB)  

Vērtība saskaņā ar EN ISO 717-1standartu, kas iegūta laboratorijā veiktos testos iekārtiem griestiem starp divām telpām, mērījumi veikti saskaņā ar ISO 10848-2. Šis mērījums ņem vērā tikai skaņas pārraidi caur iekārtiem griestiem.

Flutter-atbalss

Rodas, ja troksnis atlec starp paralēlām virsmām telpā.

Biežums

Kā viļņi ūdenī, skaņas viļņi kustās ar noteiktu ātrumu (340 m/s). Tiek mērīts Hz (hercos). Jo augstāka vērtība, jo vieglāks tonis (bass - augstākās frekvences). Runas biežums galvenokārt ir starp 125 un 8000 Hz, tanī pat laikā dzirdama skaņa ir starp 20 un 20 000 Hz.

Griestu sistēmu starpzonu slāpēšana

Starpzonu skaņas slāpēšanas mērījumi demonstrē griestu sistēmas skaņu atstarojošās īpašības gadījumos, kad tās tiek uzstādītas kopā ar vidēja augstuma aizslietņiem. Parasti šāda veida instalācijas tiek uzstādītas birojos, tādejādi nodrošinot privātiskumu starp darba vietām.


  1. Gaisa ieplūde
  2. Griestu testa paraugs
  3. Skaļrunis
  4. Atsauces vieta (avots)
  5. Aizsegs
  6. Mērījumu pozīcijas

Mērījums, kas tiek veikts starpzonu skaņas slāpēšanai tiek fiksēts noteiktā izvietojumā, dots 1.5 metru augsts aizslietnis un definētas skaņas avota un uztvērēja pozīcijas. Starpzonu skaņas slāpēšana ir atšķirība starp skaņas spiediena līmeni starp skaņas avotu un uztvērēju katrai vienas trešdaļas oktāva joslai frenkenču zonā 200-5000 Hz pie katra attāluma.

Troksnis

Nevēlama skaņa. Troksnis nereti ir individuāla noteiktas skaņas uztvere, piemēram, fona troksnis.

Skaņas samazināšanas koeficients (NRC)

Skaņas absorbcijas vērtība saskaņā ar ASTM C 423, kas noteikta kā vidējā vērtība 4 frekvencēm 250-2000 Hz diapazonā.

Privātiskums

Akustisks privātiskums starp darba vietām atvērta plānojuma birojos, tiek mērīts ar Artikulācijas klašu (AC) palīdzību.

Runas transmisijas indekss (RASTI)

RASTI ir objektīvs veids runas saprotamības mērīšanai. Tā tiek mērīta divās frekvencēs, 500 un 2000 Hz, novietojot skaļruni, kas pārraida skaņu no vietas, kur stāv runātājs un mikrofonu vietā, kur sēž klausītāji. (Skatīt STI).

Reverberācijas laiks (T vai RT)

Laiks, kas nepieciešams skaņas spiediena līmeņi krišanai par 60 dB pēc skaņas izslēgšanas. Reverberācijas laika mērīšana ļauj mums aprēķināt kopējo skaņas absorbciju. Reverberācijas laiks variē skatoties pēc biežuma.

Sabine

Fiziķis Wallace Clement Sabine (1869-1919) radīja šo formulu Riverbankā, Čikāgas rietumos, labi pazīstamā Sabine formula (T=0,16V/A), parāda attiecību starp reverberācijas laiku (T s), telpas tilpumu (V m³) un absorbcijas apmēru (A m²).

Signāla un trokšņa attiecība (S/N)

Vēl viens svarīgs faktors, kas ietekmē runas saprotamību ir fona trokšņu līmenis, it īpaši, signāla un trokšņu attiecība (S/N). Šī ir attiecība starp signālu (piemēram, runu) un fona troksni (piemēram, troksni no ventilācijas). Lai sasniegtu labu runas saprotamību signālam ir jābūt vismaz 15 dB virs trokšņu līmeņa. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem tam ir jābūt vēl lielākam; vismaz 20 dB.
No otras puses, ja signāla un trokšņu attiecība ir mazāka, vai ja signāls ir zemāks nekā troksnis, signāls tiks daļēji maskēts, tā radot privātiskumu.

Skaņas absorbenti

Materiāli un struktūras ar spēju uzņemt skaņas enerģiju un pārvērst to siltumā. Tie uzlabo telpu akustiku, noņemot atskaņas, tādejādi samazinot reverberācijas laiku.

Skaņas absorbcija

Nozīmē, ka skaņas enerģija tiek pārvērsta mehāniski vibrējošā un/vai karstuma enerģijā. Skaņās absorbciju apzīmē ar skaņas absorbcijas koeficientu α vai skaņas absorbcijas klasi (A-E) saskaņā ar EN ISO 11654 vai NRC/SAA saskaņā ar ASTM C 423.

Skaņas absorbcijas vidējais rādītājs (SAA)

Tā ir skaņas absorbciju apzīmējoša vērtība, kas mērīta saskaņā ar ASTM C 423, ieskaitot trešās oktāvas diapazonā 200-2500 Hz.

Skaņas absorbcijas klase

Skaņu absorbentu klasifikācija Skaņas Absorbcijas Klasēs A-E saskaņā ar EN ISO 11654, ieskaitot frekvences 200-5000 Hz.

Skaņas izolācija

Būvniecības elementa vai struktūras spēja novērst skaņas pārraidi caur to. Skaņās izolācija tiek mērīta dažādās frekvencēs, visbiežāk 100-3150 Hz. Skaņas izolācija pa ceļiem gaisu tiek apzīmēta ar vērtību  , Dn,f,wRw or R'w. Trieciena skaņas izolācija tiek apzīmēta ar vērtību Ln,w or L' n,w .

Skaņas spiediena līmenis (dB)

Skaņas spiediena līmenis ir spiediena variācijas, ko izraisa skaņas viļņi. Zemākais dzirdamais skaņas spiediena līmenis ir 0 dB, kas pazīstams kā dzirdes slieksnis. Augstākais paciešamais līmenis ir aptuveni 120 dB un to dēvē par sāpju slieksni.

Skaņas stiprums (dB)

Tiek mērīts dB (deciBelos). dB tiek mērīti dažādās frekvencēs.

dB(A) (vai LpA) is a single-figure value used to describe the total sound strength for all frequencies in a way similar to the sensitivity of the ear.

dB(C) (or LpC) koncentrējas uz zemākajām frekvencēm un labāk atspoguļo to, kā skaņu uztver cilvēki ar dzirdes traucējumiem.

Runas saprotamība

Runas saprotamība ir tieši atkarīga no fona trokšņiem, reverberācijas laika un telpas formas. Runas saprotamības noteikšanai tiek izmantotas dažādas metodes, tomēr visbiežāk sastopamas ir RASTI, STI un %-Alcons.

Runas transmisijas indekss (STI)

Līdzīgs RASTI metodei, bet pilnvērtīgāka runas saprotamības mērīšanas metode, mēra visas oktāvas joslas diapazonā no 125-8000 Hz.

Sazinieties ar mums

Saint-Gobain SIA Celtniecības produkti 
Daugavgrīvas iela 83
 
Rīga, LV - 1007, Latvija

Tel: +371 67500044

E-pasta adrese: pasutijumi@ecophon.lv

Reģionālais pārstāvis Latvijā:

Tel: +371 252 33 693

 

Ecophon noliktava:
DSV SIA
Krustpils iela  33,
Rīga, LV -1073, Latvija
Genādijs Lapiņš  +371 20299924 

Akustiskais biļetens ir vieta mūsu jaunumiem un pētījumiem.

Parādīt man

Sazinieties ar mums

Saint-Gobain SIA Celtniecības produkti 
Daugavgrīvas iela 83
 
Rīga, LV - 1007, Latvija

Tel: +371 67500044

E-pasta adrese: pasutijumi@ecophon.lv

Reģionālais pārstāvis Latvijā:

Tel: +371 252 33 693

 

Ecophon noliktava:
DSV SIA
Krustpils iela  33,
Rīga, LV -1073, Latvija
Genādijs Lapiņš  +371 20299924