#IAQ

Geresnė akustika ir patalpų oras su Ecophon gaminiais

Kryptis aiški - augant žaliųjų pastatų sertifikavimo ir mažiau taršių gaminių poreikiui, patalpų aplinka tampa vis svarbesnė.

Patalpų aplinkai įtakos gali turėti daug faktorių, pvz.:

  • Patalpų oro kokybė
  • Akustika
  • Šiluminis komfortas
  • Apšvietimo kokybė

Ecophon veiklos esmė - kurti akustinius sprendimus; tačiau ar žinojote, kad naudodami mūsų gaminius išsaugosite gerą patalpų orą?


Ecophon - tinkamas sprendimas kuriant sveiką patalpų aplinką

Ecophon gaminių išmetamųjų teršalų kiekis visada buvo daug mažesnis, nei nustatyta standartų. Naudojame didelio tankio mineralinę vatą, kurios sudėtyje nėra formaldehidų*, todėl gaminiai išmeta dar mažiau teršalų. Ecophon nenaudoja chemikalų, gamybos metu pašalinančių ar surišančių formaldehidus. Vienas iš efektyvių būdų gerinti patalpų orą - naudoti mažai teršalų išmetančius gaminius.  


Remiame tvarių pastatų idėją

Ecophon mažai teršalų išmetantys gaminiai atitinka žaliųjų pastatų sertifikavimo sistemų, pvz., LEED, BREEAM, DGNB, HQE, reikalavimus. Jūsų žaliųjų pastatų projektams galime patiekti gaminių, kurie atitinka Kalifornijos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartą (CDPH) ir prancūzų VOC standarto klases A+, A.


Geresnis pasirinkimas 

Ecophon gaminiai atitinka  daugelio gerai žinomų standartų ir sertifikatų reikalavimus. Ženklinimo esmė - padėti vartotojui pasirinkti geresnį gaminį. Ženklinimas skiriasi priklausomai nuo to, kokių chemikalų emisija reguliuojama, kokios atskirų junginių ribos ar testavimo būdai. 

Prancūzų LOJ A + šiuo metu yra aukščiausio lygio sertifikatas, nustatantis 10 μg/m3 formaldehidų emisijos ribą.

 

...Ecophon didelio tankio mineralinės vatos gaminių atitinka prancūzų VOC A+. Geresnis oras, geresnė ateitis

 

Geresnis oras, geresnė darbo diena

 

Geresnis oras, geresnė slauga

 

Vaikai kvėpuoja trigubai dažniau nei suaugusieji ir yra daug jautresni taršai. Mokyklose svarbu pasirinkti medžiagas, kurias naudodami kursite gerą akustiką ir gerą patalpų orą.

Dėl blogo patalpų oro gali sumažėti darbingumas, kilti galvos skaysmų. Naudodami Ecophon akustinius sprendimus biurams pagerinsite ir patalpų orą, ir akustinę aplinką.

Tiek personalas, tiek pacientai didžiąją laiko dalį praleidžia viduje. Labai dažnai pacientai būna pažeidžiamos būklės, todėl  geras patalpų oras tampa dar svarbesniu veiksniu, įtakojančiu gerą priežiūrą ir gijimą. 

SPRENDIMAI ŠVIETIMUI  SPRENDIMAI BIURAMS

SPRENDIMAI GYDYMO ĮSTAIGOMS

 *Formaldehidas (CH20) yra viena iš nuodugniausiai įvertintų medžiagų. 2014 metais formaldehidas buvo perklasifikuotas ir priskirtas karcinogenų kategorijai 1B. Ši kategorija pagal KŽP reglamentą apima medžiagas, galinčias turėti karcinogeninio poveikio žmonėms. Naujoji klasifikacija įsigaliojo 2014 metų birželio mėn., apie tai paskelbta Europos sąjungos oficialiajame leidinyje. Kad gamintojai galėtų pritaikyti naują klasifikaciją, iki 2016 m. sausio mėn. 1 d. buvo numatytas pereinamasis laikotarpis.

 

Susisiekite su mumis

Saint-Gobain Ecophon AB
Mėnulio g. 7
04326 Vinius

Klientų aptarnavimas:
Telefonas: +370 523 02027
uzsakymai@ecophon.lt 

Pardavimai:
Telefonas: +370 698 35931, +370 615 59565

Brošiūra

Daugiau informacijos apie patalpų oro svarbą rasite mūsų brošiūroje.

Atsisiųsti

Kodėl patalpų oro kokybė tokia svarbi?

Šiais laikais žmonės apie 90% savo laiko praleidžia patalpose, taigi patalpų oro kokybė turi stiprų poveikį mūsų sveikatai.

Sužinoti daugiau

Susisiekite su mumis

Saint-Gobain Ecophon AB
Mėnulio g. 7
04326 Vinius

Klientų aptarnavimas:
Telefonas: +370 523 02027
uzsakymai@ecophon.lt 

Pardavimai:
Telefonas: +370 698 35931, +370 615 59565