Etusivu / Ajankohtaista akustiikasta / Toimintapohjainen akustiikkasuunnittelu

Toimintapohjainen akustiikkasuunnittelu

Ecophon on kehittänyt sisätilojen akustiseen suunnitteluun Toimintapohjaisen akustiikkasuunnittelun -konseptin, jonka avulla luodaan viihtyisiä ja suorituskykyä tukevia tiloja.

Hyvän opetus- ja oppimisympäristön suunnittelussa on huomioitava monta seikkaa. Koulutuksessa on pohjimmiltaan kyse kahdesta asiasta: opettamisesta ja oppimisesta. Suunnittelun kaksi pääkohderyhmää ovat opettajat ja oppilaat. Näiden kahden ryhmän toiminta on erilaista, joten myös akustiikan suunnittelussa tulee ottaa huomioon kohderyhmien erilaiset tarpeet.

Helpottaaksemme opetustilojen akustiikkasuunnittelua, olemme koonneet listan kysymyksiä liittyen tilassa tapahtuvaan toimintaan, ihmisiin sekä itse tilaan. Kun listassa olevat asiat on käyty läpi, voidaan edetä valitsemaan optimaalinen akustiikkaratkaisu juuri kyseessä olevaan tilaan. 

 

Toiminta

Aloita miettimällä minkälaiseen toimintaan tilaa tullaan käyttämään.

 • Mitä tilassa tullaan tekemään, sekä oppilaiden että opettajien näkökulmasta?
 • KÄytetäänkö perinteistä opetustyyliä vai ryhmätyöskentelyä?
 • Aiheuttaako toiminta melua?
 • Tullanko tilassa käyttämään koneita tai laitteita?
 • Kuinka paljon aikaa käytetään kommunikointiin?

Ihmiset

Mieti ketkä tilaa käyttävät ja mitkä ovat heidän tarpeensa.

 • Ketkä osallistuvat tilassa taphtuvaan toimintaan? Mieti asiaa oppilaiden ja opettajien kannalta?
 • Kuinka paljon ihmisiä tilassa on yhtäaikaa?
 • Minkä ikäisiä he ovat?
 • Ovatko he herkkiä huonolle ääniympäristölle (onko jollain esimerkiksi heikentynyt kuulo)?
 • Onko jollain oppimisvaikeuksia?
 • Tapahtuuko opetus oppilaiden äidinkielellä vai vieraalla kielellä?

Tila

Lopuksi, mieti tilaa ja rakennusta.

 • Onko kyseessä pieni vai suuri tila?
 • Missä tila sijaitsee?
 • Minkälaisia tiloja sen lähellä on ja mitä niissä tehdään?
 • Onko tilassa kovia lattia-, katto- ja seinäpintoja?
 • Onko tilassa ilmastointilaitteita, projektoreita, muita laitteita tai jatkuvasti kuuluvia muita ääniä?

LÖYDÄ OIKEA AKUSTIIKKARATKAISU KOULUN ERI TILOIHIN

 

Top

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222