Akustiikkasanasto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Absorptioluokka

Akustiikka

Amplitudi

Artikulaatioluokka

Artikulaatioluokka (AC)

Artikulaatioindeksi (AI)

Audiogrammi

Audiometri

Audiometriahuone

A-painotus

C

C-painotus

D

Desibeli (dB)

Diffuusio

Diffraktio

Dn,w (dB)

Dn,f,w (dB)

E

Esikaiunta-aika (EDT)

Ekvivalentti äänenpainetaso

Ekvivalentti absorptioala (Aeq)

Ensimmäisen heijastuksen viive (ITDG)

F

Foneemi

H

Hertsi (Hz)

Heijastuskerroin

Huoneakustiikan tunnusluvut

Huonemenetelmä

I

Ilmavirtausresistanssi

Ilmaääni

Impulssi

Ikäkuulo

J

Jälkikaiunta-aika (T tai RT)

Jyrinä

K

Kaiuton

Kaiuton kammio

Konsonanttihäviöprosentti (Alcons)

Kuuloalue

Kalibrointi

Kaiku

Kaukokenttä

Kaikuärsytys

Kuulonalenema

kHz

Kaikukammio

L

Laajakaistainen melu

M

Massalaki

Melu

Melun aiheuttama kuulonalenema (NIHL)

O

Oktaavikaistat

P

Peittoilmiö

Päivittäinen altistustaso

Pascal (Pa)

Passiivinen vaimennin

Pysyvä kynnysmuutos

Presedenssiefekti

Psykoakustiikka

Puhdas ääni

Puheen erotettavuus

Puheen yksityisyys

Puheensiirtoindeksi (STI)

R

Rakennusakustiikka

Resonanssivaimennin

Resistanssi

S

Sisäkaton vaimenemisluokka (CAC)

Suora ääni

Suora kenttä

Samea

Solmu

Sabine

T

Tulokulma

Taustamelu (dB)

Tärykaiku

Taajuus (f)

Taajuusanalyysi

Taajuuskaista

Työpisteiden välinen vaimeneminen

U

Ultraääni

V

Vaimennusnopeus

Vapaakenttä

W

Watti

Y

Ympäristömelu

Yksityisyys (Akustinen yksityisyys)

Top

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222