Akustiikkasanasto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Absorptioluokka

Akustiikka

Amplitudi

A-painotus

Artikulaatioindeksi (AI)

Artikulaatioluokka

Artikulaatioluokka (AC)

Audiogrammi

Audiometri

Audiometriahuone

C

C-painotus

D

Desibeli (dB)

Diffraktio

Diffuusio

Dn,f,w (dB)

Dn,w (dB)

E

Ekvivalentti absorptioala (Aeq)

Ekvivalentti äänenpainetaso

Ensimmäisen heijastuksen viive (ITDG)

Esikaiunta-aika (EDT)

F

Foneemi

H

Heijastuskerroin

Hertsi (Hz)

Huoneakustiikan tunnusluvut

Huonemenetelmä

I

Ikäkuulo

Ilmavirtausresistanssi

Ilmaääni

Impulssi

J

Jyrinä

Jälkikaiunta-aika (T tai RT)

K

Kaiku

Kaikukammio

Kaikuärsytys

Kaiuton

Kaiuton kammio

Kalibrointi

Kaukokenttä

kHz

Konsonanttihäviöprosentti (Alcons)

Kuuloalue

Kuulonalenema

L

Laajakaistainen melu

M

Massalaki

Melu

Melun aiheuttama kuulonalenema (NIHL)

O

Oktaavikaistat

P

Pascal (Pa)

Passiivinen vaimennin

Peittoilmiö

Presedenssiefekti

Psykoakustiikka

Puhdas ääni

Puheen erotettavuus

Puheen yksityisyys

Puheensiirtoindeksi (STI)

Pysyvä kynnysmuutos

Päivittäinen altistustaso

R

Rakennusakustiikka

Resistanssi

Resonanssivaimennin

S

Sabine

Samea

Sisäkaton vaimenemisluokka (CAC)

Solmu

Suora kenttä

Suora ääni

T

Taajuus (f)

Taajuusanalyysi

Taajuuskaista

Taustamelu (dB)

Tulokulma

Työpisteiden välinen vaimeneminen

Tärykaiku

U

Ultraääni

V

Vaimennusnopeus

Vapaakenttä

W

Watti

Y

Yksityisyys (Akustinen yksityisyys)

Ympäristömelu

Top

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222