Esileht / Teadmiste pank / Westerparki Kool Amsterdamis võtab akustika käsile

Westerparki Kool Amsterdamis võtab akustika käsile

Kehv akustika ja liigne kaja klassiruumis tekitavad väsimust ning häirivad õpilaste ja õpetajate keskendumisvõimet. Õnneks on sellele lahendus.

Westerparki Kool, algkool Amsterdamis, parandas akustikat kolmes klassiruumis ja reaktsioonid on olnud ülekaalukalt positiivsed.

Pilt Westerpark Koolist

Westerpark Kool, Amsterdam.

Peter Meijboom on hoonete haldamis- ja IKT-alane nõustaja AWBR-is (Amsterdam West Binnen de Ring), riikliku alghariduse jaoks loodud fondis. AWBR on 17 Amsterdami algkooli, sealhulgas Westerpark Schooli, juhatajate nõukogu. Meijboom kurdab, et Hollandis puuduvad seadusega kehtestatud standardid koolide akustikale.

Peter Meijboom

Peter Meijboom, hoonete haldamis- ja IKT-alane nõustaja AWBR-is.

„Akustika on õppeasutustes teenimatult alahinnatud,” ütleb ta. „See on võib-olla abstraktne, mis aga ei tähenda, et see oleks vähem oluline. Kui klassiruumis on liiga pikk kaja, on tulemuseks väsimus ja õpilaste piiratud keskendumisvõime, aga seda tahaks võimalikult palju piirata. Juhatajate nõukogus usume, et seda aspekti on oluline silmas pidada. Kui klassiruumis on 30 last ja seda korralikult ei õhutata, on see niisama halb kui kehv akustika klassiruumis.” 

Selle kooliaasta jõuluvaheajal alustas kool kolme klassiruumi renoveerimisega ning töötas nende lagede ja seintega. Ecophon viis läbi pilootuuringu ja klassiruume muudeti nii, et need vastaks Hollandi klassiruumi akustika soovituste, PvE Frisse Scholeni järgi kaja aja kolmele tasemele, et inimesed kogeksid erinevust akustikas.

Me avastasime, et akustikat saab parandada suhteliselt lihtsate lahendustega.

Westerpark Kooli õpilased

Westerpark Kooli õpilased.

 

 

„Me avastasime, et akustikat saab parandada suhteliselt lihtsate lahendustega. Paneele, mida kasutasime, on lihtne paigaldada, see ei ole tõesti raketiteadus,” ütleb Meijboom. „Olen Ecophoniga üritustel sageli kohtunud ja mulle avaldab muljet, kuidas nad räägivad akustikaga seotud probleemidest. Neid huvitab väga teadmussiire ja seni võib-olla teadmatuses olnud inimeste teavitamine.” 

Westerparki koolimaja ehitati 1984. aastal, mis on Hollandis üsna tavaline, kuna enamik koolimaju on aastakümneid vanad. Peter Meijboom selgitas, et koolid peavad olema vastavuses ainult ehitusseadusega, mis kehtis koolimaja ehitamise ajal.

„Sel ajal ei olnud hoone akustikale või ventilatsioonile mingisuguseid nõudmisi. Nüüd on meil niisugused projektid nagu sisekliima juhis Frisse Scholen, aga see on tõesti alles viimaste aastate teema. Kuigi meil on kasutada piiratud ressursid, üritame säilitada asju parimal võimalikul moel ja see tähendab renoveerimistöödel akustikaga tegelemist.”

Westerparki kooli muudatused olid väga teretulnud. See ei tähendanud ainult helikvaliteedi lühiajalist parandamist, vaid tähendas pikaajalisi tulemusi ning kõigile mugavate jätkusuutlike töötamis- ja õppimistingimuste loomist. 

Meil on kohustus 
oma töötajate eest hoolitseda 
ja tagada neile 
mugav töökeskkond.

 

Westerparki kooli õpetajad on tulemusega väga rahul. Nad olid harjunud töötama suhteliselt vanas koolimajas ja pidid end selle järgi võimalikult hästi kohandama.

„Õpetajad olid selle olukorraga harjunud ega taibanud, millised on võimalused,” selgitab Meijboom. „Nad olid muudatuste tulemusest positiivselt üllatunud.” Praegu on veel vara teha järeldusi, kuidas mõjutavad muudatused õpetajate stressitaset või kas need vähendavad haigusest tingitud puudumisi, samuti on seda raske mõõta.”

„Aga,” ütleb Meijboom, „see ei tähenda, et seda ei peaks tegema. See, et meil praegu veel andmed puuduvad, ei muuda fakti, et meil on kohustus oma töötajate eest hoolitseda ja tagada neile mugav töökeskkond. Akustika on selle lahutamatu osa.” 

Juhatajate nõukogu eesmärk on lähiaastatel muuta rohkem klassiruume.

„Hiljuti muutsime spordisaale, et need oleksid sobival tasemel. Spordisaalide kaja aeg oli kõvasti üle maksimumi. Koolimajas põhjalikku remonti tehes kaasame projekti kindlasti akustika.”

 

Tekst: Elsbeth Witt

Fotod: Ingredient Media

 

Jätkusuutlikud koolid

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ehk Hollandi Ettevõtteagentuur) töötab jätkusuutlike hoonete loomise nimel ning pakub tuge toetuste, teadmiste ja määrustega.

Nii-öelda Frisse Scholen ehk jätkusuutlik kool on koolimaja, mille energiatarbimine on madal ja kus on tervislik sisekliima; see hõlmab õhu kvaliteeti, temperatuuri ja mugavust, valgust ja heli.

Juhatajate nõukogu saab kasutada jätkusuutliku kooli tehniliste nõuete ja tingimuste programmi juhisena, et parandada sisekliimat ning muuta kool energiatõhusamaks. See kehtib nii uutele kui ka juba olemasolevatele koolimajadele. 

Allikas: RVO.nl

 

Hollandi Ettevõtteagentuuri (RVO.nl) soovitused klassiruumi akustikale

Ruumi akustika

C-klass: minimaalne

B-klass: standardne

A-klass: optimaalne

Kaja aeg (T30) mööbliga klassiruumides.

< 0,8 s

< 0,6 s

< 0,4 s

Keskmine kaja aeg (RT) on keskmine väärtus vahemikus 250–2000 Hz.

-

Mõõdetud RT 125 Hz oktavribal võib keskmisest RT-st erineda max 30%. 

 

Mõõdetud RT 125 Hz oktavribal võib keskmisest RT-st erineda max 30%. 

 

 

Top

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979