... / Ecophonist / Visuaalne ilme / Värvus

Värvus

Mis on värvus?

Ingliskeelne sõna colour (värv, värvus) on võetud otse ladinakeelsest sõnast "color" ehk anglonormanni sõnast "culur". See on nimisõna, mida kasutatakse nähtava valgusspektri (mis on iseenesest elektromagnetiline kiirgus, mida me suudame näha) elementide kogumi kirjeldamiseks ning mitmuses võib selle sõnaga tähistada teatavat spektrielementide kogumit.

Värvus, nagu meie seda käsitame, tuleneb valguse nähtavate omaduste tajumisest ning sellest, kuidas valgus toimib meie silma valgusretseptorite spektritundlikkusele. Eri värvused kannavad endas eri lainepikkustel erinevaid valgusenergia jaotusi. Meie silmades on olemas mitmesuguse tundlikkusega kolbrakkude piirkonnad, mis reageerivad spektri eri osadest tulevatele stiimulitele, kandes selle info omakorda edasi meie ajju.


Kuidas värvusi kirjeldada?

Ecophon kasutab NCS-i värvisüsteemi (Natural Colour System − loomulik värvisüsteem). Loomulik värvisüsteem tugineb sellele, kuidas inimene värve näeb, kuidas meie silmad ja aju neid valguse lainepikkusi registreerivad ning teisendavad.

NCS rajaneb kuuel põhivärvusel ehk puhastel värvustel, mida saab tajuda ja kirjeldada üksnes nende endina. Valge, must, kollane, punane, sinine ja roheline – nende puhtaima kuju puhul ei ole olemas ühtegi muud viisi, kuidas nende väljanägemist kirjeldada.

Värvuse kood põhineb sellel, mil määral teatav värvus sarnaneb kuue NCS-i põhivärvusega. NCS-süsteemi tundmise korral on võimalik hinnata värvuse parameetreid selle koodi järgi. Näiteks saab määrata, kui palju on musta, kui palju värvilisust ja milline on toon. See aitab infot edastada ja spetsifikatsioone kontrollida ning värvusi kindlaks määrata. NCS-i kood kirjeldab värvuse visuaalseid omadusi, kuid sellel ei ole mitte mingit pistmist pigmentide segamise ega peegelduskõveratega, mis võivad olla tootjatel erinevad.

Võtkem näiteks kood S 1050-Y90R. 

NCS-i koodis sisalduv S näitab, et tegu on ühega 1950-st NCS-i standardvärvusest. Järgmised kaks numbrit näitavad musta protsendilist sisaldust selles värvuses. Järgmised kaks märgivad värvilisuse protsenti. Kui need kaks kokku liita ja lahutada summa 100-st, saame valge protsendilise sisalduse selles värvuses. Praegusel juhul 100% − (10% + 50%) = 40% valget. See neljast numbrist koosnev rühm näitab värvuse varjundit.

Järgmine osa NCS-i koodist viitab sellele, millisesse värvuste perekonda see kood kuulub. Esimene täht Y (Y − yellow) määratleb selle värvuse kollasena; sellele järgnev arv annab meile teada, et värvus sisaldab 90% viimase tähega tähistatud värvust ehk praegusel juhul punast (R − red). Seega on see kollane (10%) koos 90% punasega. See NCS-i koodi osa näitab värvuse tooni.

 


Kuidas mõista värvuse täpsust? Mis on delta-E?

Meie värvinägemine on oma ülesehituselt väga loogiline: meie silmad ei peta − nad tajuvad. Värvuse visuaalne ilme − st see, kuidas värvus väljastpoolt paistab − on kõige tähtsam ja tõelisem alus, mille põhjal värvuse üle otsustada, eriti siis, kui me hindame tervet pinda, sealhulgas värvust, läiget, tekstuuri, suurust jms. Kuivõrd värvused võivad aga vaatlusolukorrast, valgustatusest, tekstuurist, isiklikest eelistustest jms olenevalt erineda, on meil tarvis standardiseeritud, objektiivset mõõtmisvahendit.

Peamine mõõtühik kahe (sarnase) värvuse vaheliste värvierinevuste arvutamiseks on delta-Lab (∆Lab). See näitab mõõtmistulemuses värviruumi kõigi kolme dimensiooni erinevust. Kõige sagedamini kasutatakse delta-E-d (∆E), mis on kolme väärtuse, L-i, a ja b (L = heledus, must/valge; a = roheline/punane; b = sinine/kollane) matemaatiline summa ning mis peaks näitama värvierinevuse koondpilti. Ideaalis on ∆E tajumuslik näitaja, mis ütleb, kui suur on kahe värvuse vaheline visuaalne värvuserinevus. See on parim tänapäeval tuntud tehnilise hindamise vahend.

Saadud väärtused paigutuvad skaalale, mis algab 0-st. Kui ∆E = 0, siis see tähendab, et erinevus ei ole tajutav. Erinevus muutub nähtavaks, kui ∆E väärtus on umbes 0,2−0,3. ∆E väärtust 1 peetakse kaubanduses sageli kokkulangevuse piirmääraks.


Mida Ecophon saab tagada?

Nagu kõigis tööstusprotsessides, on olemas muutujad, nagu värv, katvuse aste, pinna poorsus, kuivatusprotsess jms, mis pinna värvust mõjutavad. Neist muutujatest hoolimata võib Ecophon tagada, et Texona ja Akutex FT pinnad saavutavad lähima NCS-i värvuse ning nende värvuserinevus ∆E on ≤ 1.

Allpool esitatud joonistelt nähtub, mida värvuserinevus ∆E ≤ 1 tähendab. Esmalt on näha terviklikult värvisfäärilt, kuhu värvitoon NCS S 1050-Y90R paigutub.

 

Värvisfääri vertikaalne ristlõige näitab värvust NCS S 1050-Y90R ja selle ümber asuvat talutavuspiirkonda.

A Värvisfääri horisontaalne ristlõige näitab värvust NCS S 1050-Y90R ja selle ümber asuvat talutavuspiirkonda.

 

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979