Esileht / Ecophonist / Mehaanilised omadused

Mehaanilised omadused

 


Siit näed Ecophoni lagede ja liistude mehaanilisi omadusi, nagu kandevõime ja muid üldjuhendeid.

 

 

Koormuskandevõime - liistusüsteem

Punktkoormus − nii staatiline kui ka dünaamiline −, millega rippsüsteemi võib koormata, oleneb purunemise ja deformatsiooni suhtes seatud nõuetest. Deformatsioon võib neil juhtudel esineda paindumise või väändumisena.

Functional demands, Mechanical properties

Deformatsiooni vorm: väändunud profiil.

Purunemine

Ilmtingimata tuleb välistada ülekoormamise tõttu tekkiv lae purunemine või allakukkumine. Seepärast arvutatakse ja määratakse maksimaalne lubatud koormus iga laesüsteemi jaoks (vt paigaldusjooniseid) suure ohutusvaruga, et igasugune avarii oleks välistatud.

Maksimaalset lubatud koormust võib kasutada üksnes siis, kui lagi on valmis ning on paigaldatud paigaldusjooniste järgi. Teisisõnu tuleb kasutada ettenähtud tooteid ning kõik laeplaadid peavad olema liistusüsteemis oma kohal.

Kuna karkassi profiilid ja -riputid moodustavad lae koormuskandevõimekuse ning tugevuse, on laepaneelidel oluline osa profiilikülgede stabiliseerimisel. See on eriti tähtis juhul, kui profiili koormatakse ekstsentriliselt, mis paneb selle sageli väänduma. Seepärast on alati eelistatum koormata profiili selle keskpunktist. Näiteks on väga tähtis paigaldada valgustid ja muud lisakomponendid nii, et punktkoormus kantaks tsentraalselt edasi T-profiilidele.

Liistu paindumine

Ecophoni laesüsteemide maksimaalse lubatava koormuse kindlaksmääramisel ja kehtestamisel on otsustavaks teguriks alati paindumine, mitte purunemine.

 

Functional demands, Mechanical properties

Üles riputatud T-profiil, millele rakendatud koormus (F) tekitab painde (f).

Profiilile asetatud koormus põhjustab alati painde (f). Paine on koormusega proportsionaalne ning oleneb tugevalt tugipunktidevahelisest kaugusest (L). Kui koormust (F) kahekordistada, kahekordistub ka paine. Paine muutub aga veelgi suuremaks, kui kahekordistada kahe tugipunkti vaheline kaugus. Näiteks punktkoormusest tekkiv paine on sel juhul kaheksa korda suurem.

Alljärgnevas tabelis, milles on esitatud soovitused Connecti rippsüsteemide kohta ja maksimaalsed lubatavad punktkoormused, oleme arvesse võtnud kõige olulisemaid standardeid: ASTM C635, BS 8290 osa 2, DIN 18 168 ja SS 81 51 13. Otsustavaks teguriks on olnud see, et deformatsioon ei tohi ületada väärtust L/500. Kui deformatsioon saavutab väärtuse L/400 ringis, on inimsilm juba võimeline deformatsiooni märkama. Piirväärtus L/500 tagab meile ohutult tasase väljanägemisega lae.

Näide: tugipunktidevahelise kauguse L = 1200 mm korral on lubatav paine 2,4 mm.

Soovitatav punktkoormus

Need soovitused kehtivad punktkoormusele, mis lisandub ripplae enda kaalule. Punktkoormuseks võivad olla koormused (valgustid, märgid jms), mis on paigutatud rippsüsteemile juhuslikult, kuid asuvad üksteisest vähemalt 1 m kaugusel. Kui riputid on paigutatud üksteisele lähemale, võib saavutada suurema lubatava punktkoormuse, kui tabelis märgitud. Raskemad koormused tuleb siiski riputada otse aluslakke.

Kui tegelik punktkoormus on jaotatud 0,36 m² (600 x 600) suurusele või suuremale pinnale, on karkass suuteline kandma 65% suuremat koormust kui tabelis esitatud soovitatav suurim deformatsiooni põhjustav punktkoormus. See eeldab, et punktkoormus on liistusüsteemi külge kinnitatud. Tegelikku punktkoormust tuleb mõistagi arvesse võtta ka riputite ja kinnitusvahendite valikul.

Näide: 600 x 600 mm suurune uputatud valgusti kaaluga 7 kg on Focuse laes lubatav, arvestades, et tabeli järgi on see lagi suuteline kandma maksimaalset punktkoormust 83 N (8,3 kg), kui see on jaotatud 0,36 m² suurusele või suuremale pinnale.

Soovitatav koormus

Ecophoni laesüsteem asjakohase paigaldusjoonise järgi Suurim deformatsiooni põhjustav lubatud punktkoormus (punktkoormus (F), vähemalt 1 m eraldusega) Suurim deformatsiooni põhjustav lubatud punktkoormus jaotatuna pinnale, mis on suurem kui 0,36 m2 (ühtlaselt jaotatud koormused (q), vähemalt 1 m eraldusega)
Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Hygiene 20mm, Meditec, Super G Plus, Super G 20mm  50 N (5 kg) 83 N (8,3 kg)
Focus XL1600 koridorides, Master, Super G 35mm, Hygiene 40 mm 40 N (4 kg) 66 N (6,6 kg)
Focus XL 1800 koridoris 20 N (2 kg) 33 N (3,3 kg)
Focus XL 2000 koridoris 10 N (1 kg) 16 N (1,6 kg)

Ülalesitatud tabelis märgitud väärtused kehtivad järgmistel tingimustel:

  1. Maksimaalne kaugus kandurist seinani on sätestatud vastava süsteemi M-joonisel. Juhul kui see kaugus on perimeetri piirkonnas suurem, ei ole punktkoormus lubatud, välja arvatud juhul, kui rakendatakse spetsiaalseid ettevaatusabinõusid, nt lisariputeid vaheliistudel. Kuna osa koormusest langeb seinaliistule, on tähtis järgida kinnituspunktidevahelise kauguse kohta käivaid ettekirjutusi. Tuleb valida sobivad kinnitusvahendid, lähtudes seina materjalist: nt vanad krohvitud telliskiviseinad võivad olla rabedad ja nõuavad erilist ettevaatlikkust.
  2. Kaugus kahe kanduri vahelisest liitmikust lähima toetuspunktini ei ületa üht neljandikku riputitevahelisest lubatud kaugusest.  

Functional demands, Mechanical properties

Liides lähima toetuspunktini ei tohi ületada üht neljandikku kahe riputi vahelisest kaugusest.

See tähendab, et kui riputitevaheline kaugus on 1200 mm, ei tohi kahe kanduri vaheline ühenduspunkt olla toetuspunktist kaugemal kui 300 mm. Ülalöeldu kehtib, kui koormus kantakse T-profiilile edasi tsentraalselt.

Koormuste sõnastik 

  Staatiline koormus  

Lae enda kaal ja lae külge kinnitatud objektide, s.o valgustite, kõlarite, ventilatsioonivõrede, märkide jms kaal. 

   Dünaamiline koormus  

Mehaaniline toime: näiteks palli põrkumine vastu võimla lage või vee surve, kui lage pestakse kõrgsurvevoolikuga.

  Omakaal  (g)   

Laesüsteemi enda kaal (sealhulgas plaadid, terve riputussüsteem kokku ning kõik kinnitusdetailid). See on alati staatiline koormus. 

Functional demands, Mechanical properties

Üles riputatud, eri koormustega T-profiil. 

  Punktkoormus   Kõik koormused, mis on lisatud paljale laesüsteemile. Punktkoormused võivad olla staatilised või dünaamilised ning need hõlmavad järgmist:
  • ühtlaselt jaotatud koormus (q), mille põhjustavad valgustid, märgid, rõhuerinevused, puhastamine jms;

  • punktkoormus (F), mille põhjustavad valgustid, märgid, mehaaniline toime, puhastamine jms;

  • tavaline jõud (N), mille põhjustavad mehaaniline toime, abrasioon, puhastamine ja/või paigaldustööd. Dünaamiline koormus.

  Projektkoormus   Ripplae omakaal ja tegelikud punktkoormused, mille jaoks lagi on projekteeritud.
       

 

Koormuskandevõime - riputid ja kinnitusvahendid 

Valitud riputid ja kinnitusvahendid, nagu riputid, jäigad kinnitid, kruvid jms, peavad olema suutelised kandma projektkoormust (ripplae omakaal ja tegelik punktkoormus), mis määratakse vähemalt kolmekordse ohutusvaruga, et purunemine oleks välistatud. See tähendab, et lae toetamiseks kasutatavad riputid ja kinnitusvahendid peavad olema suutelised ilma alla kukkumata kandma vähemalt kolmekordset koormust võrreldes koormusega, millega need tegelikult koormatakse. Kõik Connect reguleeritavad riputid ja -jäigad kinnitid vastavad neile nõuetele, eeldusel, et paigaldamine toimub Ecophoni paigaldusjooniste järgi ning et laesüsteemi suurimast lubatavast punktkoormusest peetakse kinni.

Connect riputus- ja kinnitustoodete koormuskandevõimed (suurimad lubatavad koormused) on esitatud jaotises „Connect liistud ja lisatarvikud”. Iga konkreetse laesüsteemi kinnitusvahendite ja riputite suurim lubatav punktkoormus ja nõutav vähim koormuskandevõime on esitatud paigaldusjoonistel.

Näide: Ecophon Master A puhul on suurim lubatav punktkoormus 40 N (4 kg). Riputite ja kinnitusvahendite vähim koormuskandevõime ei tohi olla väiksem kui 160 N (16 kg), sealhulgas vähemalt kolmekordne ohutusvaru kuni purunemispunktini.

 

Koormuskandevõime - neeldurid

Põhireegel on, et neeldurite peale ei tohi koormusi paigutada. Ripplakke paigutatud valgustid, ventilatsioonisüsteemi osad jms peavad toetuma riputussüsteemile või olema riputatud otse aluslakke.

 

Functional demands, Mechanical properties

Plaadile rakendatud koormus peab olema jaotatud ühtlaselt ümber avause ääre. Siiski võib 600 x 600 mm ja 1200 x 600 mm suurustes Ecophoni neeldurites kasutada väikesi koormusi, nagu halogeen-punktvalgustid.

 

Suurus (mm) Paksus (mm)  Augu maksimaalne suurus (mm)   Suurim koormus (g)
 600x600, 1200x600  15  100  300
 600x600, 1200x600  20  100  500
 600x600, 1200x600  40  100  500

Lisateavet koormuste integreerimise kohta vt jaotisest Connect Bridging.

 

Aukudega Ecophon Solo

Tabelis esitatud andmed kehtivad Ecophon Solo paneelide kohta, mis on paigaldatud vabalt rippuvate detailidena.

Tabelis esitatud andmed ei kehti one-point kinnituse ja T-liistuga paigalduse puhul, rohkema info saamiseks vaata paigaldusjuhendit.

Aukudega Ecophon Solo kandevõime:

Kinnituspunktide arv Kandevõime (kg)
3 ≤ 1,5
4/5 ≤ 2,0
6/8 ≤ 4,0

 

  • 3 kinnituspunktiga paneelid: Circle Pentagon, Hexagon, Heptagon ja Triangle
  • 4 kinnituspunktiga paneelid: Square, Octagon ja Freedom paneelid pikkusega ≤ 1200mm
  • 5 kinnituspunktiga paneelid: Rectangle paneelid suurusega 1800x1200 ja 2400x600
  • 6 kinnituspunktiga paneelid: Rectangle paneelid suurusega 2400x1200, Ellipse ja Freedom paneelid pikkusega > 1200mm
  • 8 kinnituspunktiga paneelid: Rectangle paneelid suurusega 3000x1200

Koormus tuleb jaotada paneelidele ühtlaselt. Püüdke koormata kõiki riputeid võrdselt. Lisateavet väliskoormuste integreerimise kohta leiate paigaldusjuhenditest IG402, IG404,  IG405, IG406, IG407, IG408, IG410 and IG411.

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Löögikindlus

Löögikindluse iseloomustamiseks kasutatakse kolme klassi. Ecophoni tootevalikust leiab lae- ja seinapaneelide süsteeme kõigis kolmes klassis.

Loe lisa

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979