Esileht / Ecophonist / Kliimamõjud

Kliimamõjud

Influence of climate icon
  • Niiskus, kuumus ja mikrobioloogiline tegevus avaldavad laele toimet

  • Liiga suure suhtelise niiskuse korral ei ole inimestel mugav olla

  • Agressiivses keskkonnas tuleb kasutada eripaneele ja lisatarvikuid

Põhiline kõigis Ecophoni plaatides sisalduv materjal on klaasvill, mida on töödeldud nii, et see oleks vett hülgav. Seetõttu ei tõmba see materjal kapillaaride kaudu endasse vett ja niiskuse neeldumine õhust on suhteliselt väike. Vesi, mis võib juhuslikult plaati tungida (nt puhastamise käigus), kuivab tänu klaasvillmaterjali avatud struktuurile kiiresti.

 

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Laeplaadid, mis on pärast niiskuse endasse imamist deformeerunud.

2. Klaasvill on üks niiskuskindlamaid materjale. Tänu sellele on klaasvillast laeplaadid oma mõõtmetelt stabiilsed ning püsivad ühtlaselt tasased isegi suure või muutliku niiskusega keskkonnas.

Ecophon Connect liistud ja lisatarvikud on samuti välja töötatud nii, et need peaksid vastu suurele niiskusele.

Märkused

  • Ecophoni tooted tuleb ladustada siseruumidesse. Juhul kui neid on ajutiselt tarvis hoida väljas, peavad nad olema niiskuse eest kaitstud.

  • Juhul kui plaadid liimitakse, peab temperatuur olema paigaldamise ajal 10−25 °C.

  • Need paneelid on tõeliselt soojapidavad. See võib mõjutada temperatuuri ja suhtelist niiskust nii ruumis kui ka materjaliga täidetud ruumis, mistõttu tuleb sellega niiskusolude kavandamisel ja soojustehnilisel projekteerimisel arvestada. Kondensatsiooni aitab ära hoida materjaliga täidetud ruumi ventileerimine. 

Temperatuur ning absoluutne ja suhteline niiskus (RH)

Suhteline õhuniiskus muutub olenevalt aastaajast, temperatuurist ja kliimatsoonist.

Suhteline niiskus, mida väljendatakse protsentides, on õhus tegelikult oleva niiskuse hulga suhe suurimasse niiskuse kogusesse, mida õhk võib sellel temperatuuril sisaldada. Suhteline niiskus 100% tähendab, et rohkem vett õhku ei mahu, st tekib kondensatsioon, ning suhteline niiskus 0% näitab, et õhus ei ole üldse niiskust.

Suure suhtelise niiskuse korral on lae kohal oleva erineva temperatuuri tõttu suur kondenseerumise oht. Kui suhteline niiskus on 30 °C korral 95%, põhjustab kondensatsiooni juba temperatuuri alanemine vaid 1 °C võrra. Vedela vee tekkel võib olla mitu ebasoovitavat tagajärge, näiteks vees lahustuvate ainete plekid lae nähtaval pinnal.

Absoluutse niiskuse, temperatuuri ja suhtelise niiskuse vahel on otsene füüsikaline soes. Mida soojem on õhk, seda rohkem veeauru see võib sisaldada. Teisisõnu: teatav absoluutne niiskus tähendab kõrgemal temperatuuril väiksemat suhtelist niiskust kui madalamal temperatuuril (vt joonist).

 

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Absoluutne niiskus (g/m3)

2. Temperatuur (°C)

3. Suhteline niiskus (RH)

Temperatuuri, absoluutse niiskuse ja suhtelise niiskuse vaheline seos.

Niiske ruumi lae projekteerimine

Selleks et korrosiooni, hallituse ja esteetiliste näitajatega seotud probleeme oleks hoones võimalikult vähe, ei tohi ajutine suhteline niiskus ületada 70−80%. Igal juhul pole inimestel kuigi mugav viibida keskkonnas, kus suhteline niiskus on sellest kõrgem. Võrdluseks: vihmametsas on keskmine suhteline niiskus 75−90%.

Niiskuse kasvades, näiteks professionaalses köögis, ujularuumis, duširuumis või toidutööstuses, võib õhuniiskus märgatavalt kasvada ning saavutada aeg-ajalt küllastatustaseme, mis tähendab kondensatsiooni teket. Seetõttu tuleb selliste ruumide sisekliimat enne laesüsteemide paigaldamist hoolikalt uurida.

Niiskuskatsed

Katsemeetodite tehniliste ja füüsikaliste piirangute tõttu ei esita Ecophon suuremaid väärtusi kui õhuniiskus 95% temperatuuril 30 °C. On tõsiasi, et kui suhteline niiskus ületab 95%, on niiskuse tasakaal ülimalt tundlik ka väga väikeste katsekambri kliimamuutuste suhtes. Iga konkreetse materjali niiskusesisaldust saab näidata neeldumiskõveral. Suure suhtelise niiskuse korral on neeldumiskõver väga järsk ja tekib hüstereesiefekt. Seetõttu on niiskuse sisaldus materjalis ettearvamatu. 95%-st suurema suhtelise niiskuse korral katsed ei õnnestu: suhteline niiskus on ebastabiilne, mistõttu ei ole katse tulemused usaldusväärsed. Juhtivad katseinstituudid, nagu Rootsi riiklik katse- ja uurimisinstituut (SP) ning Madalmaade rakendusteaduslike uuringute organisatsioon (TNO), ei suuda katseid > 95% suhtelise niiskuse korral piisava täpsusega teha.

Neeldumise isoterm

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Niiskusesisaldus

2. Suhteline niiskus (%)

3. Hüstereesiefekt

EN ISO 12944-2 käsitleb peamiste selliste keskkondade klassifikatsiooni, kuhu teraskonstruktsioonid võivad sattuda. Selle standardi kohaselt peavad kõik Ecophon Connecti liistud ja lisatarvikud vastu keskkonnas C1. Testid on sooritatud vastavalt NORDTEST-meetodile NT MAT 003. Seda testi peetakse täpsemaks ja raskemaks kuid sarnaneb enam realistlikele tingimustele kui testimismeetod EN ISO 12944-2. Standardis EN 13964 - ripplagede korrosioon on kassifitseeritud vastavalt terase kaitsele. Siiski puudub korrelatsioon standardi EN ISO 12944-2 ja seal mainitud keskkondade vahel.

Connect C3 liistusüsteemil on korrosioonivastane lisakaitse, tänu millele peavad need tooted vastu ka keskkonnas C3.

 

Ekstreemne keskkond ja mikroorganismid

Keskkond, kus temperatuur on pidevalt kõrge ja/või õhuniiskus suur või mis sisaldab agressiivseid gaase või muid sääraseid aineid, võib mõjutada nii laesüsteemi välimust kui ka omadusi.

Olukorras, kus lage on tarvis regulaarselt pesta või voolikuga kasta, tuleb kasutada spetsiaalselt selleks välja töötatud Ecophon Hygiene’i süsteemi. Sellisesse keskkonda ja suure õhuniiskusega keskkonda tuleb ühtlasi paigaldada korrosioonivastase lisakaitsega liistusüsteem Ecophon Connect C3.

Suure suhtelise niiskusega keskkonnas on tähtis tegur, mida arvesse võtta, hallituse ja bakterite leviku risk. Ecophoni tooted iseenesest ei toimi hallituse ega bakterite loomuliku kasvulavana. Kui hoida laekeskkond puhtana ning kontrollida pidevalt kliimat, et niiskus ja temperatuur ei ületaks kriitilist piiri, väheneb mikroorganismide leviku oht tunduvalt.

Hallitus ja bakterid vajavad erilisi kasvutingimusi

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Niiskus

2. Õige temperatuur

3. Kasvulava

= Hallituse ja bakterite kasvu oht

Ecophoni plaate on Rootsi põllumajandusülikoolis (SLU) mikroorganismide kasvu suhtes ASTM-i standardi G 21-96 kohaselt katsetatud. Selle standardi järgi jaotatakse tooted kuude klassi: 0−5. Kõik katsetatud Ecophoni plaadid liigitati klassi 0, mis tähendab, et need ei olnud nakatunud.

Niiskuskindluse tabelis on näidatud, millist kliimat suudavad eri tooted ilma kooldumata, deformeerumata ja lõhenemata taluda. Arvestage siiski sellega, et mikroorganismid võivad eluneda ka vähem niiskes kliimas.

Võtke arvesse, et Hygiene’i toodetel on samasugused kliimapiirangud nagu näiteks Focuse ja Masteri toodetel, kuid Hygiene’i tooted taluvad sagedasemat ja tugevamat puhastamist. Vt ka peatükki „Puhastatavus”.


 

Kliima mõju sõnastik

Ühtlane korrosioon

Ühtlasele korrosioonile on iseloomulik korrosioonirünnak, mis levib ühtlaselt üle kogu pinna või suurele osale pinnast.  

Täppkorrosioon

Täppkorrosioon on ülilokaliseeritud korrosioon, millega kaasneb väikeste aukude teke metalli.  

Pilukorrosioon 

Pilukorrosioon on korrosioon, mis ilmneb kohtades, kuhu keskkonnast imbuvatel töövedelikel on piiratud juurdepääs. Neid kohti nimetatakse üldiselt piludeks. Pilu moodustub näiteks tihendi- või topendialuses ruumis ning mõrade ja soonte sisemuses.

Pingekorrosioon

Pingekorrosioon on korrosioon, mis esineb tavaliselt kergesti vormitaval metallil, mis on sattunud korrosioonialtis keskkonnas tugeva pinge alla, eriti kõrgema temperatuuri korral.

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979