... / Akustilised lahendused / Tervishoid / Laboratoorium

Laboratoorium

Kontrollitud keskkond rangete hügieeni nõuetega

Hea akustika laboratooriumis:

 • vähendab stressitaset
 • parandab laboratooriumi personali töö tõhusust
 • vähendab masinate tekitatud mürataset laboratooriumis
 • lihtsustab personali vahelist suhtlemist

Laboratooriumid on keerukad ruumid, kus mitmed töötajad tegelevad proovide või andmete analüüsiga. Puhtust, õhukindlust ja osakeste sisaldust õhus tuleb tihti kontrollida, et vältida saastumist. Keskkonnas võib olla kõrge müratase tehniliste seadmete tõttu, mis sageli töötavad kogu päeva.

Akustiline väljakutse

 • Üldise helitaseme ja tehniliste seadmete mürataseme vähendamine, et muuta töökeskkond mugavamaks.
 • Madalsagedusliku müra vähendamine personali vahelise suhtlemise lihtsustamiseks.

Hügieeniline väljakutse

 • Mustuse tüüp: Tolm, kehavedelikud ja mikroobid.
 • Puhastamissagedus: Tihti.
 • Puhastuse tüüp: Kuivpuhastus, märg pühkimine, desinfitseerimine, aurupuhastus ja HPV.

Lahendus

 • Kasutada heli summutavat lage heli summutamiseks piirkonnas.
 • Paigutada seinapaneelid  seadmete lähedusse, et summutada müra selle allika lähedal.

Tootesoovitused

Parema tulemuse saavutamiseks, soovitame kombineerida lahendusi allpool olevast tabelist. Palun vaata vastava toote lehte, selgitamaks välja, milline lahendus teie vajadustele kõige paremini sobib.

Lae lahendused Rippelemendid Seina lahendused
Hygiene Advance A - Hygiene Advance Wall
Hygiene Protec A       Hygiene Performance Wall

Hygiene Protec Ds

  Hygiene Performance Care Wall

Hygiene Protec Air A

   

Hygiene Performance Plus A

   

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Brošüür

Lisateave selle kohta, kuidas müra mõjutab tervishoiuasutustes pakutavate teenuste kvaliteeti (inglise keeles).

Lae alla

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979