Haridusvaldkonna akustilised lahendused

Haridusvaldkonnas õnnestumiseks on kolm tähtsat tingimust, millega tuleks arvestada:

Tegevuspõhised akustikalahendused

Klassiruumis läbiviidavad tegevused erinevad spordisaalis, sööklas või koridoris toimuvaga. Seetõttu tuleks iga ruumi kujundamisel koolis arvestada:

  • millised on ruumis läbiviidavad tegevused;
  • kes on tegevusega seotud inimesed;
  • ja ruumi omadustega.

Meie Ecophonis nimetame seda tegevuspõhisteks akustikalahendusteks.

1 vähenda madalsageduslikust taustmürast tulenevaid häirimisi;

2 veenduge, et õige käsitluse saaks kogu kooli akustiline keskkond;

3 valige turvalised tooted.

Õnnestunud akustilise keskkonna saavutamisel on õpetajatele kui ka õpilastele mitmeid eeliseid:

  • paraneb kõnest arusaadavus;
  • parem lühi-ja pikaajaline mälu;
  • madalam stressitase ja vererõhk;
  • paraneb õpilaste lugemisoskus ja testi tulemused;
  • õpetajatel vähem hääleprobleeme. 

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Brošüür

Loe lisa akustilistest lahendustest haridusvaldkonda meie brošüürist.

Lae alla

Parem õhk, parem tulevik

Parandades siseõhu kvaliteet koolis aitad kaasa paremate õpitulemuste saavutamisele.

Loe lisa

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979