Home / Viden /

Bedre akustik styrker elevernes præstation

Hvert år vender børn og unge tilbage til skolebænken til et nyt skoleår. Nogle af dem er nødt til at udholde støjen i deres klasselokaler, og det kan være hæmmende for deres præstationer i skolen.

En britisk undersøgelse har vist, at man, ved at montere lydabsorberende lofter i klasselokalerne, opnåede en forbedring på 35% af elevernes evne til at identificere ord korrekt.Denne undersøgelse, der blev iværksat af den britiske regering og udført af forskere ved Heriot-Watt University over en periode på tre år, involverede børn på mellem 5 – 11 år fra 15 skoler. 

Det er vanskeligt at finde andre tiltag, der er lige så nemme at implementere, og som kan føre til en forøgelse af elevernes præstation med en tredjedel. Ecophons erfaringer, opnået gennem de seneste tyve års arbejde med rumakustik ude på de danske skoler, er, at der er et ikke-anerkendt aspekt ved uddannelseskvalitet, som fortjener meget mere opmærksomhed.

Den britiske undersøgelse er ikke den eneste, der beskriver sammenhængen mellem det akustiske miljø, og hvordan elever klarer sig i skolen. I en tysk undersøgelse “fandt man, at indendørs støj og efterklang i klasselokaler var direkte årsag til dårligere præstationer hos eleverne ved mundtlige opgaver”. En undersøgelse fra 2014, udført af forskere fra to amerikanske universiteter, peger på lignende resultater. 

Det er trist at tænke på, at nogle af de elever, der vender tilbage til undervisningslokalet, hindres i deres indlæring og opnår dårligere resultater på grund af dårlig akustik, når vi nu ved, hvordan vi løser udfordringerne. 

Uønsket støj påvirker de kognitive funktioner, og tillige måske også forårsager en lang række sundhedsrelaterede problemer.

Stress, søvnmangel, høretab – jo mere vi lærer om støj, desto mere bliver vi klar over, at det virkelig kan være skadeligt for os. Derfor er vi nødt til at sikre et sundt lydmiljø for elever, lærere og andet undervisningspersonale.

 

God akustik forbedrer elevernes resultater med over 35%

 

Top

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413