Akustisk ordliste

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø

A

Absorptionsklasse

Akustik

Amplitude

Anekkoisk

Anekkoisk kammer

Artikulations Definition

Artikulationsindeks (AI)

Artikulationsklasse(AC)

Artikulationstab af konsonanter (Articulation Loss of Consonants = ALcons)

Audiogram

Audiometer

Audiometrisk rum

A-vægtning

B

Baggrundsstøj (dB)

Bredbåndsstøj

Bygningsakustik

C

C-vægtning

D

Dagligt eksponeringsniveau

Decibel (dB)

Diffraktion

Diffusion

Direkte felt

Direkte lyd

Dn,f,w (dB)

Dn,w (dB)

E

Efterklangsrum

Efterklangstid

Efterklangstid (T eller RT)

Ekko

F

Fjernfelt

Flutter-ekko

Fonem

Forrangseffekt

Frekvens (f)

Frekvensanalyse

Frekvensbånd

Frit felt

H

Hertz (Hz)

Hørbart område

Hørestyrke

Høretab

Haas-effekt

I

Impuls

Indfaldsvinkel

Indledende tidsforsinkelsesafstand

K

Kalibrering

kHz

Knudepunkt

L

Loftdæmpningsklasse (Ceiling Attenuation Class = CAC)

Luftbåren lyd

Luftstrømsmodstand

Lyd

Lydabsorbenter

Lydabsorptionsgennemsnit (SAA)

Lydabsorptionsklasse

Lydbølge

Lydisolering

Lydlækage

Lydmaskering

Lydstyrke (dB)

Lydtrykniveau (SPL)

Lydudbredelse

M

Masselov

Modstand

Mudret

O

Oktavbånd

Omgivende støj

P

Pascal (Pa)

Passiv absorbent

Permanent hørenedsættelse

Presbycusis

Psykoakustik

R

Refleksionskoefficient

Resonansabsorbent

Rummel

Rummetode

S

Sinustone

Støj

Støjinduceret høretab (Noise Induced Hearing Loss = NIHL)

Støjreduktion (Noise Reduction = NR)

T

Taleuforstyrrethed

Tidlig henfaldstid (EDT)

Tonehøjde

Tredjedelsoktavbånd

U

Uforstyrrethed (akustisk uforstyrrethed)

Ultralyd

W

Watt

Æ

Ækvivalent absorptionsflade (Aeq)

Top

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413