Nyhedsbrev 01-2017

I årets første nyhedsbrev har vi fokus på akustik i skolen og energivenlig ventilation.

Du kan læse om DGNB-certificering og møde vinderne af Danmarks største priskonkurrence for nyuddannede arkitekter og arkitektstuderende. Og du får tip til montering og gode råd om akustikløsninger i krævende vådmiljøer og ved lav loftshøjde.Hvad er vigtigst: God lyd eller god ventilation? Begge dele.

Ecophons lyddæmpende lofter giver ikke bare den optimale akustik, de kan også bidrage til den optimale ventilation. Alle Ecophons akustikplader kan nemlig uden ændringer skabe diffus ventilation over hele rummet. Det er en løsning, der fylder betydeligt mindre end de traditionelle rørsystemer og samtidigt kan skifte mere luft uden generende træk og støj.  Og så er løsningen ovenikøbet usynlig, billigere og mere bæredygtig både at anlægge og i daglig drift.

Det er ikke ofte, at en ny løsning både er betydelig billigere og fungerer bedre. Men sådan er det med diffus ventilation gennem et Ecophon ventilationsloft.

Widex udviklingsafdeling med en åben planløsning og diffus ventilation

Bedre akustik – og bedre ventilation
Alle Ecophons akustiklofter er klar til at skabe diffus ventilation i rummet. Diffus ventilation er lige nu ved for alvor at blive opdaget af danske arkitekter og bygherrer – og af gode grunde. Det er en driftssikker og effektiv måde at skabe ventilation, der på alle vigtige punkter klart overgår de traditionelle – og dyre – typer ventilation med kanaler og indblæsningsarmaturer. Du kan skabe et loft med diffus ventilation uanset, om akustikloftet skal have skjult eller synligt bæreværk. Endda uden at gå på kompromis med akustikken.

Ingen støj eller træk
Nyere forskning har gang på gang vist, at indeklima og akustik har stor betydning. Begge dele sikrer bedre indlæring i skolen og større effektivitet i storrumskontoret. Og giver målbart mindre risiko for træthed og stress.

Denne viden har medført et stigende behov for akustikløsninger af høj kvalitet. Og for ventilationsløsninger, der kan give bedre udskiftning af luften uden samtidigt at øge støjen og trækgenerne, som vi kender fra traditionel ventilation med rørføring og punktindblæsning. 

De fleste steder er den bedste løsning et diffusionsloft af akustikplader. Det er en meget enkel løsning, hvor ventilationen skabes ved at tilføre frisk luft oppe bag loftpladerne i akustikloftet, så der bliver et ganske let overtryk over hele loftfladen.

Hvordan virker det?
Diffusionsloftet fungerer ved, at den friske luft konstant og med lavt tryk siver ned mellem loftpladerne. Det sker ved så lavt et tryk, at der ikke kan høres nogen form for ventilationsstøj. Og så jævnt, at rummet dækkes med frisk luft helt ud i hjørnerne. Kanterne omkring hver eneste akustikplade fungerer som et indblæsningsarmatur.

Det betyder også, at rummet bliver smukkere: Ventilationen er helt usynlig, fordi der ikke er nogen installationer eller indblæsningsarmaturer at se. 

Ikke alle typer loft er lige velegnede til diffus ventilation
I modsætning til visse andre typer af akustiklofter skal der ikke ændres ved Ecophons loftplader ved etablering af diffus ventilation. Der skal ikke fjernes lydabsorberende materiale, da luften siver ned i rummet omkring og gennem hver eneste loftplade. Den fulde akustiske virkning er derfor intakt over hele loftfladen, så bygherren samtidig får optimal rumakustik. Der skal heller ikke udlægges ekstra lydabsorberende materiale over loftpladerne, så der er ingen øgede omkostninger.

Mindre byggehøjde, mindre strøm
Samtidig er løsningen både billigere i anlæg og i drift: Der skal ikke trækkes et system af ventilationsrør og monteres indblæsningsarmaturer. Det kræver betydeligt mindre plads over loftspladerne, så man bevarer mere loftshøjde ved renovering – eller sparer på den dyre byggehøjde ved nybyggeri. Og så kræves der så lavt et indblæsningstryk, at ventilationen år ud og år ind dagligt forbruger mindre strøm.

Gennemprøvet og testet siden 2010
Løsningen fungerer og er gennemprøvet i mange byggerier. I Danmark leverede Ecophon f.eks. i 2010 lofterne til Widex’ nye hovedsæde, der er et CO2-neutralt byggeri på 25.000 m2. Sammen med Aarhus Universitet har Ecophon siden da ladet en serie af forskellige lofttyper teste, så vi nu kan forsyne de projekterende med eksakte data for tryk og luftstrøm.

Læs mere om ventilationslofter her  

Kontaktperson: Keld Rasmussen, Senior Product Manager, Miljø og Certificeringer,
keld.rasmussen@ecophon.dk
, tlf.  4030 3483


Miraklet i klasselokalet

Det var ment som et forskningsprojekt, men for Signe fra Kjellerup i Midtjylland var det nærmest et mirakel. En kombination af elektronisk hørehjælp og forbedret akustik hjalp ikke bare Signe, men hele klassen til bedre trivsel og bedre præstationer. Signe selv gik fra at være bagud og socialt indelukket til at være en aktiv og glad skoleelev med nogle af de højeste karakterer i klassen.

Forbedret akustik i klasselokaler giver både bedre trivsel og bedre faglige resultater. Det viser forskningen og erfaringerne ude på skolerne. Og det gælder ikke kun for dem, der har særlige vanskeligheder med hørelsen. I Silkeborg førte det til, at en hel klasse blev løftet. 

Hovedpersonen i projektet var Signe. Hun er 14 år og født hørehæmmet. Det gav selvfølgelig udfordringer i skolen. De udfordringer blev ikke mindre i et klasselokale med dårlig akustik. Signe klagede over træthed og havde svært ved at fungere både fagligt og socialt i klassen.

Hele klassen fungerer bedre efter akustikforbedringerne, og Signe er blevet gladere.

Almindelig dårligt 60’er-byggeri
De ældste dele af Thorning Skole i Kjellerup er som så mange andre danske folkeskoler bygget i 1960’erne og her var lydforholdene ikke optimale. Forsøget gik derfor ud på at kombinere et elektronisk hørehjælpssystem til Signe med opsætning af loft- og vægabsorbenter fra Ecophon. Der skulle nemlig ikke så meget til at skabe betydelig forbedring af akustikken i hendes klasselokale.

Mere koncentration og bedre faglige resultater
Resultatet var overvældende. Og ikke kun for Signe. Hele klassen reagerede positivt på forandringen. I dag behøver læreren ikke længere at løfte stemmen, eleverne er mere koncentrerede og Signe fortæller, at hun ikke længere er træt i skolen. Hun er blevet gladere, hun deltager aktivt i gruppearbejde og er pludselig blevet en af de fagligt dygtigste elever i klassen.
Projektet blev udført af Ecophon og Comfort Audio.

Hele klassen blev bedre
Alle børnene blev testet fire gange for lytteforståelse og faglige præstationer:

 • Januar: Ingen forandringer i lokalet. Ingen elektronisk hørehjælp for Signe.

 • Marts: Ingen forandringer i lokalet. Brug af elektronisk hørehjælp for Signe.

 • April: Akustikforbedret lokale (Class A Absorbenter med ekstra lavfrekvens-absorbenter i loft plus vægabsorbenter) Ingen elektronisk hørehjælp for Signe.

 • Juni: Akustikforbedret lokale + brug af elektronisk hørehjælp for Signe. 

De akustiske målinger, der blev foretaget på Thorning Skole før og efter de lyddæmpende installationer, viste, at efterklangstiden blev reduceret fra 0,95 sekunder til 0,48 sekunder, dvs. den opnåede efterklangstid er 50% af den målte efterklangstid før tiltagene. Også taletydeligheden blev væsentlig forbedret, idet man målte en stigning fra 2 dB til 9 dB.

Det bemærkelsesværdige er, at den afgørende forandring skete, da lokalet blev akustisk forbedret. Det skabte et klart løft for både Signe og for hele resten af hendes klasse. Selv uden brug af elektronisk hørehjælp steg Signes trivsel og karakter betydeligt efter installation af akustikplader. Meget mere end da hun kun fik elektronisk hørehjælp.

Kombinationen af forbedret akustik og elektronisk hørehjælp overraskede alle: For nu var Signe ikke længere en af de dårligst fungerende elever i klassen. Hun var heller ikke bare normalt velfungerende. Nu var hun pludselig en af de bedste!

Se filmen om skoleakustik i Signes klasselokale her (delvist på engelsk):

Læs mere om akustikløsninger til klasselokaler her 


Tjekliste: De 5 veje til et godt klasselokale

Der er mange ting at være opmærksom på, hvis du er ansvarlig for at renovere eller nybygge klasselokaler. Akustik og indeklima er afgørende, men spiller de to ting sammen? Bliver der udledt giftstoffer? Og hvad med holdbarhed og miljøcertificering? Vi har lavet en tjekliste til dig, der skal overbevise en bygherre om at få sikret det bedst mulige indeklima på en skole.

Ofte kræver en akustisk god løsning, at der installeres den rigtige kombination af lyddæmpende paneler på både loft og væg. Er der pladsmangel på væggene, så vælg f.eks. Ecophons slagfaste paneler, der har høj dæmpning og samtidig kan bruges som opslagstavler.

De 5 vigtigste faktorer:

1 Akustik
De akustiske forhold er afgørende for trivslen og børnenes præstationer i et klasselokale. Både lærere og elever fungerer bedre med god akustik, koncentrationen stiger, stress og træthed falder, og det faglige udbytte øges målbart. Det er dokumenteret i flere forskningsprojekter. Vi anbefaler Klasse A absorbenter på loft og væg med særlig løsning til de lave frekvenser (se faktaboks).

2 Ventilationsmuligheder
Rigeligt med frisk luft uden træk- og støjproblemer er også helt afgørende. Der er flere løsninger, men den mest effektive – og samtidig den billigste – er diffus ventilation, hvor alle de lyddæmpende loftplader fungerer som ét stort ventilationsloft. Med Ecophon kan det etableres uden at forringe akustikken og uden at skabe andre problemer.

3 Udledning af giftstoffer
Der er store forskelle på, hvor meget indendørs byggematerialer udleder af farlige stoffer. Det kan påvirke både koncentration, trivsel og sundhed. Ecophons akustikløsninger er ”født grønne” og holder sig derfor langt under lovkravene.

4 Holdbarhed
Både inventar og installationer skal kunne tåle lidt af hvert på en skole. Men økonomien skal også hænge ordenligt sammen. Ikke alle rum og overflader skal tåle lige hårde belastninger. Ecophon har en vifte af specialiserede akustikplader til skoler og kan rådgive dig detaljeret om den samlede løsning. Til de mest udsatte steder har Ecophon pladetyper, der tåler rengøring og slag – men som samtidig har branchens bedste, dæmpende egenskaber.

5 Miljøcertificering
Vær på den sikre side. Husk altid at tjekke byggematerialernes miljøcertificering – og vælg de bedste. Både for brugernes og miljøets skyld. Men også for håndværkernes.

Vi anbefaler:

 

Efterklangstid

C50 / D50

G

Traditionel undervisning:

højst 0,6 sek. 

6-8 dB / 80-86%

15-17 dB

Gruppearbejde og elever med særlige behov:

højst 0,4 sek. 

7-9 dB / 83-89%

14-16 dB

Hvad betyder det?

 • Efterklangstid. For lang efterklangstid giver lav taleklarhed og ringe lyttekomfort.
 • C50/D50. Lydens tidlige refleksioner er afgørende for kvaliteten og klarheden af talen.
 • G betegner refleksionerne i rummets effekt på lydniveauet.
 • Elever med særlige behov kan være hørehæmmede og/eller elever med sociale, faglige eller sproglige udfordringer. Indfører man fra starten den laveste efterklangstid i samtlige rum, kan alle typer elever undervises overalt på skolen.

Sofie Kofoed - Area Sales Manager  For mere information kontakt:

   Sofie Kofoed
  Area Sales Manager
  Tel.:  4212 7664
  Mail: sofie.kofoed@ecophon.dk 

 
Lær meget mere om akustik med Ecophons akustiske videnbank 

Og se hvor stor forskel en simpel lydforbedring, lavet over en enkelt weekend, gjorde for en skole i New York 


Så nemt monterer du et akustikloft, der tåler tørre tæsk

Det er oplagt at tro, at det er tungt og vanskeligt at montere et akustikloft, der er specielt udviklet til også at kunne tåle ret kraftige belastninger som slag eller boldspil. Det er ikke tilfældet med Ecophons MasterTM Rigid A. Dette loft er velegnet til klasselokaler og andre steder, hvor lyddæmpningen skal være meget effektiv, og hvor installationen samtidig skal kunne holde til lidt af hvert. I denne video kan du se, hvor hurtigt og nemt det er at montere og afmontere MasterTM Rigid A.

MasterTM Rigid A er et slidstærkt akustikloft, som er oplagt til brug i skoler. Og så er hele installationen oven i købet også let at afmontere, hvis der siden skal laves ændringer i loftet. 

Til skoleklasser anbefales altid ekstra dæmpning i lavfrekvensområdet. Det ordnes let ved at tilføje Ecophon Extra Bass-plader oven på loftpladerne. 

Se hvordan du monterer akustikloft, der kan tåle slag og boldspil her 


Vinderne af Saint-Gobain Award 2016 er fundet

50.000 kroner. Så meget kunne Angus James Hardwick, der er nyuddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus, tage med sig efter at være blevet kåret som vinder af Saint-Gobain Award 2016. Konkurrencen, som bl.a. Ecophon sammen med de andre Saint-Gobain virksomheder står bag, er Danmarks største priskonkurrence for nyuddannede arkitekter og arkitektstuderende. Vinderprojektet er en svævende forskerbolig.

Det var en af skolens egne, der fredag d. 4. november 2016 løb med titlen som vinder af Saint-Gobain Award 2016, da afgørelsen af den landsdækkende priskonkurrence blev afsløret på Arkitektskolen Aarhus. Ecophon og de andre danske Saint-Gobain virksomheder havde opstillet temaet ”komfort og arkitektur – med fokus på indeklima og bæredygtighed” for konkurrencen.

Angus James Hardwick (nr. 3 fra venstre) tog førstepræmien til en værdi af 50.000 kroner for sit projekt "Paradoxes of the Pellucid"

En svævende forskerbolig og studiecenter
Angus James Hardwick tog førstepræmien til en værdi af 50.000 kroner for sit projekt ”Paradoxes of the Pellucid”, hvor et eksisterende arkitektonisk værk, (et museum i London), blev udfordret ved at placere en futuristisk ”svævende” forskerbolig/studiecenter i tilknytning til byggeriet af en ny, forsænket indgang til museet.

Dommerpanelet sagde om det vindende projekt: - Det samlede projekt fremstår som et veldokumenteret, innovativt og helstøbt design, der har modet til at udfordre en eksisterende bymæssig kontekst og vise nye veje for bæredygtigt design.

Mange gode projekter
Der var i alt 69 tilmeldte projekter fra henholdsvis Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) og Arkitektskolen Aarhus (AAA). Dommerpanelet, der udover lektorer fra de to skoler også talte Liv Bach Henriksen, Arkitekt Kjær & Richter og Klavs Eske, administrerende direktør for Saint-Gobain Weber, var enige om, at der var mange gode projekter at vælge mellem.

Andenpladsen og 20.000 kroner gik til Rasmus Bruun fra KADK for projektet ”Microclimatic Habitats in Search of Atmospheric Aesthetics”, mens Lyn Poon, ligeledes fra KADK, indtog tredjepladsen og blev præmieret med 5.000 kroner for projektet ”Thermal (Mass) Customisation”.


Nu kan du få hjælp til DGNB-certificering

Den rigtige akustikløsning er bæredygtig fra starten. Nu kan Ecophon tilbyde endnu mere hjælp og rådgivning om akustiske løsninger på loft og vægge, så byggeriet nemt opnår point med henblik på en DGNB-certificering. Desuden har Ecophon al den dokumentation klar, du kan få brug for.

Flere og flere bygherrer kræver at få deres bygninger DGNB-certificeret. Derfor er det vigtigt, at man som arkitekt eller entreprenør tænker klima, miljø og arbejdsforhold ind i hver enkelt detalje i byggeriet og også har fokus på indeklima – herunder lyd, lys og luft osv. Ecophon har erfarne medarbejdere siddende klar, der kan fungere som din rådgivende partner indenfor alle lyd- og akustikmæssige forhold, og hvordan det gennemføres i praksis i dit byggeri. Men vi kan også rådgive om materialernes påvirkning på det overordnede indeklima og på byggeriets samlede bæredygtighed.

Michael Højgaard Jensen, DGNB-konsulentMichael Højgaard Jensen er uddannet DGNB-konsulent hos Ecophon i Danmark. Hos ham kan du hente viden og erfaring, når du skal have DGNB-certificeret et byggeri, hvor der indgår den ene eller anden form for akustikregulering. Han har også al den korrekte dokumentation på Ecophons materialer liggende klar til brug. Michaels rådgivning gør det nemmere at tænke bæredygtigt allerede tidligt i byggeriets faser – også når der skal afgives tilbud – og gøre det nemt at opnå de vigtige point inden for den akustiske del af en DGNB-certificering. Du er altid velkommen til at give ham et ring på tlf. 4030 0557.   

DGNB er et frivilligt certificeringssystem til vurdering af bygningers bæredygtighed, der skal gøre det nemmere at sammenligne forskellige byggerier ud fra fælles kriterier. I dag kan kontorbygninger, etageejendomme og rækkehuse, børne- og undervisningsinstitutioner samt hospitaler DGNB-certificeres. Kriterier såsom miljømæssig, økonomisk, social og teknisk kvalitet vurderes og tildeles points. Ecophons produkter bidrager med points inden for alle kriterier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyt til krævende vådmiljøer

Ecophon har udviklet et nyt bæreværk til at bygge akustikloft i områder med en konstant høj luftfugtighed og korrosionsrisiko. Systemet er udviklet til at modstå daglig rengøring med stærke rengørings- og desinfektionsmidler og er særligt velegnet til krævende rum såsom opvaskerum, arbejdsrum i fødevare- og fiskeindustrien samt vandland og svømmehaller.

Systemet er velegnet til rum med høj luftfugtighed og kan modstå daglig rengøring med stærke rengørings- og desinfektionsmidler.

Ecophon har mange års erfaring med at levere støjreducerende løsninger med høj modstandsdygtighed og akustisk kvalitet til særligt krævende miljøer, som f.eks. fødevare- og fiskeindustrien. Det gælder bl.a. særlige typer loftsplader, der tåler rengøring og knubs. Men nu har Ecophons arbejdet videre med de erfaringer og har udviklet et helt nyt bæreværk i korrosionsklasse C4. Dette unikke system er udviklet til at kunne modstå daglig rengøring med stærke rengørings- og desinfektionsmidler – og tåler at hænge i fugtige miljøer.

Selve bæreværket er et korrosionsbeskyttet Connect T24 C4-skinnesystem af specialbehandlet stål med høj modstandsdygtighed mod tæring. Kroppen af T-skinnen er malet hvid, og den synlige kappe på undersiden af profilerne er ligeledes hvid. Hovedprofilen har udstanset koblingshul c100 mm og tværprofilerne er med demonterbar ”klik”-kobling. Til systemet hører også en hvidlakeret vægliste, stropper og montagebeslag samt væg- og ankerskruer. Alle dele i korrosionsklasse C4.

For mere information kontakt:

Keld Rasmussen                        
Senior Product Manager                 
Tel.:   4030 3483
Mail: keld.rasmussen@ecophon.dk 


5 tips til smart opklæbning af akustikplader

Er tiden knap, er loftet lavt eller ønsker man kun at benytte dele af loftet til akustikdæmpning, så er direkte opklæbning af lydabsorbenter en god mulighed. Direkte opklæbning er en hurtig,  diskret og nem måde at forbedre akustikken i et rum. Den løsning bliver brugt mere og mere både på skoler, kontorer og i private hjem.  Vi har samlet de bedste tips til nem,  direkte opklæbning.

Direkte opklæbning af akustikplader er en nem og diskret måde at forbedre lydkvaliteten i et rum. Det kan være den rigtige løsning, hvis der ikke er stor loftshøjde, eller hvis man ønsker absorbenterne opklæbet som felter på en større loftsflade. Det er også en løsning, der er hurtig og nem at gå til.

Her er vores bedste tips til direkte opklæbning:

 1. Underlaget skal være plant, tørt og kunne bære vægten. Er du i tvivl, bør du lige teste bæreevnen, før du går i gang med at montere pladerne.

 2. Du behøver ikke at påføre absorbentlim over hele pladen – de er jo ikke særligt tunge. På en 600x600 mm plade er det fint at påføre limen i fire felter på cirka 10x10 cm. På de store plader på 1200x600 mm er det passende at påføre lim på seks felter på cirka 10x10 cm. Limen påføres nemmest med en 8 mm tandspartel.

 3. Absorbentlim skal påføres ved en temperatur mellem 10 og 25° C. Hvis limen har været udsat for kulde, skal spanden klimatiseres et til to døgn inden brug. Ellers risikerer du, at den binder dårligt.

 4. Opklæbning af den limede plade skal ske højst fem minutter efter, du har påført limen. Du skal presse den op mod overfladen med en lille roterende bevægelse. Husk at presse godt på pladen ud for hver limklat.

 5. Ved frie felter på loftet (altså, der hvor der ikke skal sidde akustikplader) kan du fuge med akryl fuge mellem loftet og de opklæbede plader. Der opstår nemlig gerne en revne mellem loft og plade på 2-3 mm, som på denne måde lukkes pænt af.

Vi anbefaler:

 • Gode akustikplader til direkte montering er 40 mm Master B eller Master SQ i format 600x600 eller 1200x600 mm.

 • Til opklæbning anbefaler vi at bruge Connect absorbentlim, der findes i  spande på enten 5 eller 10 liter. Den største spand rækker til opklæbning af ca. 30 m2 loftplader. 

Se hvordan du klæber akustikplader op i loftet her  


Nem genvej til skinnesystem i lavloftede rum

Har du brug for at minimere afstanden mellem det nedhængte akustikloft og selve loftet (etagedækket) er et skinnesystem med direkte ophængning en smart mulighed. Med direkte ophængning kan du lave et komplet, skinnebåret akustikloft med en konstruktionshøjde på helt ned til 50 mm. De specielle ophængsbeslag fås både i faste og justerbare versioner og skrues direkte på loftet.

Måske er rummet lavloftet, måske vil bygherren gerne bevare så meget som muligt af loftshøjden i rummet. Det udelukker ikke, at man kan opnå en komplet akustikløsning med nedhængt skinnesystem med den rigtige type akustikplader i.

Direkte ophæng

Hvis afstanden mellem det nedhængte akustikloft og etagedækket er meget lille, kan det være vanskeligt at anvende en traditionel justerbar strop til ophængning af bæreværket. Her kan du i stedet bruge et Connect direkte ophæng. Et direkte ophæng er et lille ophængsbeslag, der skrues direkte på loftdækket. Bagefter klikker du bare Connect hovedprofilerne direkte op i disse ophæng.

Så kan du tilbyde bygherren at bevare betydeligt mere af den oprindelige loftshøjde, end ved en traditionel ophængning; og alligevel få alle fordele ved et nedhængt skinnesystem.

8 modeller – med og uden justering
Ecophon har 2 forskellige typer i produktprogrammet. Dels et fast, direkte ophæng og dels et justerbart, direkte ophæng.

Det faste, direkte ophæng findes i 3 størrelser med en konstruktionshøjde på 50, 80 eller 100 mm, når T-profilen er monteret.

Justerbare direkte ophæng

Det justerbare, direkte ophæng kan du få i 5 forskellige højder. Alle kan justeres 35 mm i højden. Det mindste har en færdig konstruktionshøjde på 65-100 mm, og det største har en højde på 185-220 mm. Belastningskapaciteten på begge typer ophæng er 230 N – de kan derfor bære det samme som traditionelle, justerbare stropper fremstillet af 4 mm tråd.   

 

 


Tip til trælasten

Ecophon har gjort det nemt for trælasten. På servicesiden 'winwin' finder du alt, hvad du skal bruge, så du hurtigt og nemt kan give dine kunder den bedste rådgivning. Her er både mængdeberegner, installationsvideoer, brochurer og prisliste. Det sparer tid, når der er pres på ved bestillingerne.

Ring også gerne til kundeservice på tlf. 3677 0909.

Du finder servicesiden med vejledning og 2017 prisliste her: ecophon.dk/winwin          

 

 


Ecophon TV - montagevejledning på video - så bliver det ikke nemmere

Ecophon arbejder løbende på at gøre service og support endnu bedre. Derfor har vi samlet alle vores videovejledninger ét sted. Her kan du bl.a. se, hvordan man monterer de forskellige typer akustiklofter, - du kan lære mere om Akusto One, den simple løsning til væggen og du kan også se den direkte montageteknik med Master SQ.

Se alle Ecophons how-to videoer her           


Akusto One konkurrencen er slut - her er de sidste vindere:

 

 • Malene Wohlgemuth - Sweco Arkitekter
 • Jytte Møller - Kolon Skabssystemer

Stort tillykke til vinderne, som har fået direkte besked!
Begge vindere har modtaget en kasse Akusto One efter eget valg.


Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413

TILMELDING - NYHEDSBREV

Gå ikke glip af vores Tema Nyhedsbrev, som udkommer 4 gange årligt...

TILMELD DIG...

Arkiv - Ecophon Tema Nyhedsbrev

Her finder du alle udgaver af vores nyhedsbrev...

LÆS MERE

Har du brug for hjælp?

Hvis du ønsker at blive kontaktet, så udfyld venligst denne formular.

Klik her

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413