Home / Om Ecophon / Rengøring

Rengøring

Functional demands icon

Find information om forskellige rengøringsmetoder, som kan benyttes til Ecophons systemer, og hvordan du undgår unødvendig tilsmudsning af loftet. Det har stor betydning, da rengøringsegenskaber påvirker både levetid og økonomi.

 

Det er vigtigt at vælge de bedst egnede rengøringsmetoder (inkl. frekvens) og midler (og deres koncentration), der skal anvendes. Hvis der er tvivl omkring rengøringsmidler, er det altid klogt at teste kemikaliet på en plade, før det anvendes på hele arealet.

Sådan undgår man unødvendig tilsmudsning

 • Regelmæssig vedligeholdelse af ventilationssystemet
  Ventilation er ofte medvirkende til tilsmudsning af lofter. Regelmæssig vedligeholdelse af ventilationssystemet er en måde at minimere tilsmudsningen på. I almindelighed giver et ventilationssystem med lufttilførsel ved lav hastighed, og lavt placerede dyser, mindre tilsmudsning end et med lufttilførsel integreret i loftet.
 • Undgå trykforskelle
  En anden måde at holde loftet rent på er at undgå trykforskelle mellem rummet og hulrummet over loftet. Åbne riste, perforerede skyggelister, åbne lysarmaturer og lignende kan fjerne trykforskelle. Hvis der er trykforskel, vil loftet virke som et filter, og det kan blive tilsmudset.
  Det er vigtigt, at loftet kan rengøres hele dets levetid. Dette gælder specielt for loftplader, der bliver tilsmudset omkring ventilationsdyser.

 • Brug altid bomuldshandsker
  For at undgå unødvendig tilsmudsning anbefales altid at bruge rene bomuldshandsker ved håndtering af pladerne.

 • Monter loftet så sent som muligt
  Loftet bør monteres så sent som muligt i byggeprocessen for at undgå unødig tilsmudsning.

 • Rengør specielt udsatte områder regelmæssigt
  Hvis hele loftet eller dele af det er særligt udsat for tilsmudsning, er det vigtigt, at det rengøres regelmæssigt. Rengøring kan være vanskelig, hvis snavs opbygges over en længere periode. Anvendelse af clips på bagsiden af loftpladerne sikrer, at pladerne ikke skubbes ud af position under rengøring.
 

Evaluering af Ecophon systemer

Ecophons systemer udsættes for omfattende tests og evalueringer både af en tredje part og internt. Et eksempel på udstyr og standarder, der er anvendt, er Gardner test og udstyr (som beskrevet i EN ISO 11998). Rengøringsmetoderne og frekvenserne er baseret på vores viden, og på hvordan systemet vedligeholdes og rengøres i forskellige lokationer samt igennem samarbejdet med ledende internationale udbydere af rengøringsmidler og udstyr. Dette tages med i overvejelserne ved udvikling af nye produkter for at kunne levere det mest kosteffektive system. Den forventede levetid på et loftsystem er ca. 20 år, og de udførte test på systemerne er designet til mindst denne tidsperiode. Systemerne bliver derfor ubetydeligt påvirket på de anførte egenskaber (så som brandsikkerhed og akustik) efter 20 års anvendelse. Uheldige omstændigheder kan dog påvirke systemerne på en uforudsigelig måde.

Hydrogenperoxiddamp (HPV) test

Ecophons systemer underkastes en HPV (hydrogenperoxiddamp) test. HPV bruges ofte til at desinficere på hospitaler. HPV-testen er designet af BIOQUELL (producent af HPV-udstyr) for at bestemme, hvordan forskellige produkter og materialer påvirkes af HPV.

Testen udføres i et bestemt rum (27 m2), hvor produktet udsættes for Bioquell's HPV dekontamineringssystem. En tidsindstillet gasningscyklus køres: rummet føres derefter tilbage til en omgivende temperatur på 20 til 25 °C før hver cyklus. Testen har i alt 40 cyklusser, og panelerne er udsat for en dosis på 14 g / m3 HPV. Alle Ecophon Hygiene produkter modstår HPV.

Forventet levetid

Neden for finder du forklaring på de rengøringsmetoder, som er nævnt i de tekniske egenskaber på produktsiderne.

 
Tør rengøring
 
Afstøvning bør foretages med en blød (microfiber) klud, en blød børste eller lignende.
Støvsugning foretages som ved tekstiler, gardiner og så videre, det vil sige med reduceret sugeeffekt og med en blød børste.

Vådaftørring

Vådaftørring bør udføres med en blød svamp eller (microfiber) klud, der er mættet med vand eller en opløsning af et rengøringsmiddel af den samme type og koncentration, som anbefales til brug på malede overflader. Anvend cirkulerende bevægelser med et moderat tryk under vask af loftets overflade.

Vådrengøring (Lavtryk)

Vådrengøring er en tre-trins proces. Påfør renseskum eller gel på overfladen og lad det opløse snavset. Afrens overfladen med vand og aftør den med en ren, velopvredet (mikrofiber) klud eller svamp så de afrensede snavs ikke tørrer og efterlader pletter. Nogle rengøringsmidler er korrosive - vælg en egnet korrosionsklasse på systemet afhængig af rengøringsmidler. 

Højtryksvask

Højtryksvask anvender kun vand ved forskellige temperaturer og tryk. Det anbefalede arbejdstryk er 2-4 MPa (20-40 bar). Arbejdstryk op til 8 MPa kan anvendes, hvis arbejdsvinklen er mindst 30°, og afstanden mellem spidsen og overfladen er mindst 300 mm. Den mest effektive afrensning opnås ved at holde spidsen i en vinkel på ca. 45° til overfladen. 

Desinfektion

Desinfektion er en metode til at dræbe mikroorganismer med almindelige typer af kemikalier, såsom ethanol, isopropanol og sodiumhypoklorid. Påfør det desinficerende middel med spray eller med en opvredet (mikrofiber) klud.

Damprens

Damprens anvender udelukkende damp til at opløse pletter og dræbe mikroorganismer. Dampen kan produceres ved forskellige tryk, hvilket giver et højere eller lavere vandindhold i dampen. Dampen bør påføres med en tud sammen med en microfiber klud eller en blød gummiskraber. Anvend cirkulære bevægelser med et moderat pres under rengøringen.  

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413