Home / Inspirace / MFC Oostburg

Multifunkční centrum v Oostburgu

Projekt: Multifunkční centrum v Oostburgu 

Země/město: Nizozemí / Oostburg

Architekt: Frencken Scholl Architecten.

Montážní firma: Afbouwned BV 

Fotograf: Hugo de Jong 

Optimální podmínky pro komunikaci a soustředění žáků i jejich učitelů

Nová budova multifunkčního centra v Oostburgu (MFC) v jihovýchodní části Nizozemí slouží jako dvě základní školy, denní školka a obecní zdravotní středisko od roku 2015. Centrum v Oostburgu bylo navrženo architekty ze studia Frecken Scholl Architects. Huub Frecken, zástupce studia, zvolil nejnovější Ecophon řešení, speciálně navržené pro požadavky na akustiku v interiérech vzdělávacích prostor: Gedina A s přídavnou vložkou Extra Bass.


Úroveň hluku je nyní dobrá ve všech částech budovy, dokonce i ve chvíli, kdy si děti hrají a pobíhají kolem dokola. Všichni jsou s akustickým řešením velmi spokojeni. Zdá se, že řešení bylo velmi dobře naplánováno a dopředu promyšleno.
Marc van Vlierberghe, Ředitel základní školy Sint Bavo

 

Multifunkční řešení, které splní i možné budoucí požadavky

“Od designového návrhu až po samotnou realizaci jsme měli na paměti požadavky klientů i koncových uživatelů budovy. Přání byla vyslyšena v podobě vysoce funkčního a zároveň líbivého návrhu, včetně interiérového designu a za použití barev. Budova je multifunkční a měla by odolat i budoucím nárokům na nárust či úbytek kapacity. Nakonec jsme na základě konzultací s budoucími žáky i učiteli zvolili atraktivní, ale jednoduchý design, doplněný o několik barevných prvků dodávajících jedinečnost” říká Huub Frencken.

Dánské zásady pro prostředí v interiéru, “PvE Frisse Scholen”

Cílem, který vyjádřili klienti, bylo přiblížit se "PvE Frisse Scholen" standardu kategorie B pro prostředí v interiéru (Kategorie C je přijatelná, kategorie B je dobrá a kategorie A je velmi dobrá). Tato norma pomáhá školám dosáhnout vhodných podmínek pro děti i učitele a poskytnout zdravé prostředí v interiéru.

Od roku 2015 designový návrh obsahoval přísnější akustickou specifikaci, která měla lépe splňovat pohltivost i při nízkých frekvencích zvuku. Výsledek: optimální akustické pohodlí pro učitele při výuce a pro studenty při poslechu výkladu.

Kvalitní prostředí při práci i při učení: Akustické požadavky

“Společně s Ecophonem jsme se skutečně nad akustikou detailně zamýšleli. Díky našim rozsáhlým zkušenostem s akustikou v budovách, které jsou primárně určeny ke vzdělávání, můžeme říct, že skutečně rozumíme lépe než kdokoliv jiný, jaký vliv má dobrá akustika místnosti na kvalitu práce i učení. Kvalita prostředí udržuje klidnou atmosféru a šetří energii i hlas učitelů ,” říká Huub Frencken.

Norma “PvE Frisse Scholen” stanovuje, že strop je mírně vyšší než je běžné. To zvýšilo nároky na akustické vlastnosti.

Doporučení Ecophonu ohledně splnění normy

Zástupce Ecophonu již v raném stádiu designového návrhu doporučil Gedinu A společně s přídavnou vložkou Extra Bass. Koen Smulders z Ecophonu k volbě říká:  “Extra Bass je přídavná vložka ze skelné vlny (600 x 1200 mm), která se umisťuje za stropní konstrukci ve tvaru U po stěnách. Vložka zajistí pokrytí cca 50% podlahové plochy, což je dostatek, aby byla zajištěna lepší absorpce nízkých zvukových frekvencí. To má za následek lepší srozumitelnost řeči. Ve vzdělávacích institucích se proces učení odehrává skrz předávání informací řečí, takže srozumitelné a slyšitelné sdělení je velmi důležité.  Navržené řešení splňuje stanovený rozpočet, který byl schválen v Nizozemí pro stropy ve školách.”

Nyní je vše lepší

“Všechny aspekty budovy se zlepšily,” říká Marc van Vlierberghe, ředitel základní školy Sint Bavo a také zároveň jeden z uživatelů. “Pracujeme v prostornějších třídách. Bylo použito hodně skla a vše je bez záclon. Tím jsou zajištěny lepší hygienické podmínky. Podlahy jsou rovné a pevné bez jakéhokoliv pokrytí. Navzdory tomu byla úroveň hluku velmi dobrá hned od začátku, částečně právě kvůli stropnímu řešení."

Dobrá akustika zlepšuje pohodlí a přispívá k lepším pracovním i studijním podmínkám. Zároveň zabraňuje stížnostem ohledně senzorického přehlcení (stres, podrážděnost...) a pomáhá předcházet problémům s koncentrací. Norma prostředí v interiéru ‘PvE Frisse Scholen’ toho pomáhá dosáhnout.
Marc van Vlierberghe, Ředitel základní školy Sint Bavo

 

 

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Multifunkční centrum

Ecophon Gedina™ A + Extra Bass

Přečtěte si více

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426