Home / Akustická řešení / Vzdělávání

Akustická řešení do vzdělávacích prostor

Ve školách je důležité pamatovat na 3 faktory, abychom vytvořili optimální prostředí:

Akustický design zohledňující činnosti

Aktivity odehrávající se ve třídě se liší od těch, které probíhají v jídelně, na chodbách, nebo v tělocvičně. Proto je důležité zvážit každý prostor z hlediska:

  • probíhajících činností
  • zúčastněných osob 
  • prostorového uspořádání 

Tento přístup nazýváme Akustický design zohledňující činnosti.

1 Snížit hluk na pozadí (nízkofrekvenční šum)

2 Použít akustické úpravy ve všech prostorách školy

3 Zvolit bezpečné výrobky

Pokud se vám podaří splnit výše uvedené body, zajistíte výhody pro studenty i učitele:

  • větší srozumitelnost řeči
  • lepší krátkodobá a dlouhodobá pamět
  • nižší úroveň stresu a krevního tlaku
  • zvýšená schopnost plynulého čtení
  • menší zatížení pro hlasivky učitelů 

Kontaktujte nás

 


Ing. Adriana Starostová

Koncept developer - vzdělávání

poslat email 

 

     


Hluk v českých školách

Na vybraných českých školách byla provedena studie hlučnosti prostředí při výuce.

Více

Projekt Velké ucho

Jak se (m)učí děti a učitelé v hlučných mateřských školách?

Přečtěte si více

Brožura

Optimální akustická řešení pro jednotlivé prostory ve školách.

Stáhnout

Kontaktujte nás

 


Ing. Adriana Starostová

Koncept developer - vzdělávání

poslat email