Ecophon

Máme dobře nakročeno

Jsme k vám plně zodpovědní. Dlužíme vám plnou transparentnost u našich výrobků ohledně dopadů na životní prostředí, co děláme pro snížení tohoto dopadu a upozornit vás, kde se nám nepodařilo ještě zcela dosáhnout vytyčených cílů.  Ušli jsme dalekou cestu a stali jsme se vůdci v oblasti vnitřního i venkovního prostředí. Následujte nás níže na naší cestě směrem k trvale udržitelnému životnímu cyklu.

Náš příslib slovy Francoise Michela

“A sound effect on people” – náš příslib

Již více než 50 let naše společnost neustále pracuje a přispívá ke zlepšení akustického prostředí v kancelářských budovách, školách, zdravotnických zařízeních, restauracích, divadlech, průmyslových halách a dalších prostorách.

Náš příslib “A sound effect on people”, tedy působení zvuku na lidi, je hnacím motorem, kdy se snažíme snížit negativní dopad na životní prostředí a neustále vyvíjet trvale udržitelné výrobky. Vkládáme do této činnosti vysoké nasazení, jaké vkládáme do všech aspektů naší práce.

Jako každá společnost patřící do skupiny Saint-Gobain, tak i my sledujeme politiku životního prostředí, kterou aplikujeme na naše výrobky, řešení a procesy. Všechny naše výrobní jednotky a závody jsou certifikovány podle normy ISO 14001, která vám poskytuje jistotu, že neustále pracujeme na zlepšování našich procesů.

Péče o životní prostředí je důležitou součástí firemních hodnot skupiny Saint-Gobain. Velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom naši již tak nízkou hodnotu uhlíkové stopy zredukovali úplně na minimum. V následujících kapitolách vám v plné transparentnosti ukážeme oblasti, v nichž si vedeme velmi dobře. Dále pak body, u kterých jsme si stanovili ještě vyšší mety, ale také naše cíle z hlediska životního prostředí na roky dopředu.

Francois Michel

Prezident Saint-Gobain Ecophon

Jemné ladění každého kroku

Nemůžete se v ničem zlepšovat, pokud tomu nerozumíte. Proto detailně zkoumáme každý aspekt životního cyklu našich produktů a jejich dopad na životní prostředí. Vyzbrojeni těmito vědomostmi se snažíme být lepší v každém ohledu, od těžby surových materiálů po nalezení zodpovědného přístupu k jejich zpracování a likvidaci.

Zde se dozvíte více o našem zodpovědném přístupu k životnímu prostředí

Přinášíme venkovní prostředí do interiéru

Jste venku, obklopeni přírodou a náhle vás to napadne. Já slyším sám sebe myslet. Naše sluchové vnímání se vyvinulo ve venkovním přirozeném prostředí, které je i místem, kde funguje nejlépe. Vytvořením chytrých akustických řešení přinášíme přirozené venkovní prostředí do interiéru v každé fázi života.

Více než 70% recyklovaného skla a pojivo na rostlinné bázi

Je to velice dobrý začátek. Jsme pyšní na naši vedoucí pozici v odvětví v používání trvale udržitelných výchozích surovin. Naším nejnovějším krokem kupředu byla přeměna na trvale obnovitelné pojivo na rostlinné bázi, které nahradilo původní pojivo na bázi ropy, u většiny našich akustických výrobků. Když můžeme používat materiály a výchozí suroviny, které jsou šetrné k životnímu prostředí a lze tak vyrábět vysoce kvalitní produkty, proč používat cokoli jiného?

Zde se dozvíte více o naší snaze nacházet trvale udržitelné základní materiály

Cítit se dobře

Věděli jste, že sluch je smysl, který nikdy neodpočívá? To se hodí v mnoha případech (pokud se nám někdo vloupá do domu, je dobré se probudit), ale špatná akustika může také způsobit, že je těžké dosáhnout tolik potřebného odpočinku. Toto je nutné řešit hlavně v nemocnicích, protože hojení probíhá hlavně ve spánku. Ideální akustické prostředí prokazatelně pomáhá urychlovat proces uzdravování, a tudíž pomáhá rychlejšímu návratu do běžného života díky kvalitě spánku. Chytré akustické řešení pomáhá snižovat krevní tlak a působí antistresově jednak na pacienty, ale také na zaměstnance nemocnic a zdravotnických zařízení. To vše směřuje ke spokojenosti všech a ke kvalitnější péči.

Chceme zvýšit náš podíl energie z obnovitelných zdrojů

Mysleli jsme, že si dáváme ambiciózní cíl tím, že plánujeme podstatně snížit spotřebu energie vyrobeného materiálu na m2 do roku 2020 - ale už jej téměř dosahujeme. Naše výrobní závody ve Švédsku a Dánsku byly transformovány na obnovitelné zdroje energie již v roce 2012 a tyto zdroje pokrývají většinu spotřeby energie. Ale to samozřejmě neznamená, že ve výrobním procesu není prostor pro zlepšení. Stále chceme ještě více snížit množství energie potřebné k výrobě. Proto neustále kontrolujeme každý krok výrobního procesu a snažíme se najít nové cesty k uspoření každého wattu.

Zde se dozvíte více o našem výrobním procesu

Nechme učitele a studenty vyniknout

Být úspěšný ve škole je těžké i bez toho, abychom museli namáhat náš sluch. Námaha vynaložená při porozumění učitelům vede k tomu, že studenti mají méně energie přemýšlet a pamatují si méně informací. A žádné dítě by nemělo být vystaveno nevýhodě jenom proto, že sedí ve špatné části učebny. Se správným akustickým řešením má každé dítě šanci maximalizovat svůj potenciál, protože výměna informací mezi ním a učitelem není narušena dlouhou dobou dozvuku. Výhody jsou i pro vyučující, nemusí namáhat hlasivky a je značně vylepšena srozumitelnost jejich řeči. Nechceme si ovšem přisvojovat veškeré úspěchy, pouze pomáháme vytvářet přirozené pracovní prostředí, vhodné pro vyučující i studenty.

Akustický test: v učebně

Akustický test: v učebně

-

Odlehčení při přepravě

Skelná vlna je nejlehčím materiálem pro výrobu akustických panelů vůbec. To znamená, že kamiony spotřebují méně paliva při transportu těchto panelů, než při převozu jakýchkoliv jiných typů. Ale o kolik méně? V porovnání s panely z plsti, transport skelné vaty spotřebuje o zhruba 17% paliva méně. U těžších materiálů je rozdíl ve spotřebě paliva a CO2 ještě větší. Nebudeme spokojeni jen s výrobou nejlehčího materiálu, ale pracujeme také na nových způsobech balení, abychom vypravili co nejvíce panelů na jednu cestu. 

Zde se dozvíte více o způsobech přepravy našich akustických materiálů

Zlepšení produktivity práce

Všem se nám to občas stane. Potřebujeme se soustředit, abychom stihli uzávěrku, ale okolní hluk nás neustále vyrušuje. Výzkumy uvádějí, že lidé pracující v kancelářích mohou ztratit až 86 minut denně díky vyrušení1. Chytře a správně navržené akustické řešení dokáže zlepšit komunikaci díky zvukové absorpci namísto odrazů zvuku. Tím bude zajištěno, že uslyšíte přesně to, co máte – čistě a zřetelně. Tento efekt se nese i mimo kancelářské prostory, spokojení zaměstnanci šíří pozitivní vibrace dále do světa.

1Zdroj: Leesman review issue 17

I Green Building Councils si vybral Ecophon

“Když jsme přidali panely Ecophon do návrhu, pomyslel jsem si: Jaké skvělé vylepšení! Ale upřímně, panely jsou plusem nejen pro akustiku prostoru, ale také estetiku, mnohem více, než jsem předpokládal. Bez váhání budu systémy Ecophon nadále navrhovat a doporučovat do každého projektu, při vytváření kvalitního pracovního prostředí.”

Donné Putter, Architektka v Green Building Council, Jihoafrická republika

Lepší vzduch = lepší pocit

Společnost se začíná více věnovat kvalitě vnitřního prostředí. Tento trend se projevuje ve stále přísnějších předpisech týkajících se stavebních výrobků a rozšířené užívaní certifikace zelených budov. 

Výrobky Ecophon nepřispívají pouze k dobrému akustickému prostředí, ale také k lepší kvalitě vnitřního ovzduší. Většinu času trávíme uvnitř budov, a proto je potřeba pečovat o kvalitu vnitřního ovzduší. Má dopad na naše zdraví.

Formaldehyd (CH2O) patří k nejvíce sledovaným interiérovým škodlivinám, pokud se hovoří o stavebních výrobcích. Protože jsme nahradili staré pojivo na bázi oleje u většiny našich výrobků za pojivo na rostlinné bázi, naše emisní hodnoty se ještě více zlepšily. Naše výrobky jsou v souladu s některými z nejpřísnějších předpisů a certifikací na trhu. Francouzský předpis VOC A + je v současné době nejvyšší úroveň certifikace pro emise formaldehydu s limitem 10 μg/m3.

Proč je kvalita vnitřního prostředí tak důležitá?

 

Zábava neznamená bolest hlavy

Mnoho míst, kam se chodíme odreagovat po práci, může být velice hlučných. Když máte na jednom místě hodně lidí, zvukové vlny mohou působit chaoticky. Vnitřní bazénové haly jsou perfektním příkladem, kde dlažba odráží zvuk místo jeho pohlcování. Výsledkem je hluk a není možné rozumět, kdo co říká. Ať jste tedy v bazénu a hledáte své dítě, nebo na basketbalovém hřišti a voláte na spoluhráče, správně navržené akustické řešení krotí tyto vlny a zvuk se stává součástí zábavy. A co jiného je hlavním důvodem odpočinku než zábava, že?

Akustický test: na hřišti

Akustický test: na hřišti

Pomáháme konverzaci

Pro mnoho lidí může být sledování konverzace obtížné. Stane se to většině z nás v době, kdy stárneme a sluch už není to, co býval. Správná akustika v prostoru je velice důležitá, pokud jsme nějak znevýhodněni, pomáhá nám se i tak cítit součástí společnosti. Skvělým příkladem jsou domovy důchodců, kde se díky srozumitelnosti řeči lidé nemusí cítit izolovaně. Srozumitelnost řeči pomáhá také studentům v mezinárodních školách nebo ve školách, kam chodí děti se sluchovým postižením. Pokud naše systémy mohou přispět k rozvoji komunikace, je to výhra pro nás všechny.

Drobnosti tvoří podstatu celku

Již několik let se neustále snažíme vylepšovat naše výrobky v každé fázi. Podařilo se nám snížit emise, nalézt nové materiály a tím vším vytvářet zdravější prostory v interiérech a zavést program zpětného odběru použitých panelů. Tyto snahy nám vynesly široké spektrum certifikátů, které usnadňují administrativní část našim zákazníkům. Také lidé obývající prostory vybavené našimi systémy díky tomu vědí, že jsme je vybudovali zodpovědně.

Zde se dozvíte více o našich certifikacích

Máte nějaké dotazy? Rádi s vámi pohovoříme

Chcete-li vědět více o specifikách našeho ekologického úsilí, zeleně označení odborníci, uvedení níže, vám zodpoví veškeré vaše dotazy. Pokud se budete chtít dozvědět více o tom, jak navrhnout a vytvořit akustické prostředí, které bude pomáhat a prospívat lidem, ve všem vám poradí naši žlutě označení specialisté. Více informací naleznete také na našich webových stránkách www.ecophon.com/akustické řešení.

Kontakty na naše zeleně a žlutě označené odborníky a specialisty